E-learning

Dlaczego warto korzystać z edukowania kierowców flotowych przy wykorzystaniu szkoleń internetowych?

Zalety e-learningu:

 

 • Oszczędność pieniędzy. Eliminacja kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń w sposób tradycyjny, tym samym znikają z budżetu takie pozycje jak: honorarium trenera, wynajem ośrodka szkoleniowego, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne 
 • Oszczędność czasu. Pracownicy szkolą się w czasie, który jest dla nich najwygodniejszy i nie powodują zaniedbań w pracy. Nie tracą czasu na dojazdy na szkolenia. Nie muszą też odrywać się od swoich codziennych obowiązków
 • Brak dezorganizacji pracy. Tradycyjne grupowe szkolenie w których uczestniczy jednocześnie cały dział znacznie utrudnia i dezorganizuje pracę, a często również powoduje straty. Szkolenia internetowe rozwiązują ten problem - pracownicy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla nich i biznesu porach. Nie muszą też czynić tego wszyscy naraz
 • Monitoring wyników nauczania. Przełożeni mogą w łatwy sposób monitorować postępy w nauce swoich pracowników. Dzięki testom weryfikującym, możliwe jest sprawdzenie stopnia przyswojonej wiedzy 
 • Dowolna liczba osób szkolonych. Nie ma żadnych ograniczeń ilości osób, które mogą korzystać ze szkoleń przez internet
 • Stałe doskonalenie programu szkoleniowego. Każdy program szkoleniowy może być modyfikowany wraz z rozwojem potrzeb firmy i wymaganiami stawianymi przez rynek. Szkolenia są coraz lepsze i bardziej efektywne, gdyż uwzględniane są sugestie i uwagi poprzednich uczestników szkoleń
 • Nowoczesny sposób nauczania. Pracownicy firmy doskonalą swoją wiedzę przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi. Nieograniczony dostęp do wiedzy. Pracownik zawsze w dogodnym dla siebie czasie może powrócić do informacji zawartych w szkoleniach internetowych, np. w przypadku nowych produktów, czy też usług, może zweryfikować posiadane wiadomości. 

Oferowane przez nas szkolenia to połączenie najnowocześniejszej technologii ze specjalistyczną wiedzą branżową. Mają na celu dokonanie zmiany w postawach kierowców w  ruchu drogowym i nabycie umiejętności stosowania przez nich określonych procedur bezpieczeństwa z zakresów:

 • defensive driving – program oparty doświadczeniach specjalistów brytyjskich i amerykańskich,
 • eco driving – program oparty na doświadczeniach skandynawskich i międzynarodowy program CIECA,
 • psychologii zachowań w ruchu drogowym - zagadnienia opracowane przez psychologów BRD,
 • wypadków i ich przyczyn – zagadnienia przygotowane przez ekspertów policyjnych,
 • pierwszej pomocy przed medycznej - zagadnienia opracowane przez specjalistów medycyny ratunkowej.