Kim jesteśmy

Jesteśmy częścią Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, działającego pod auspicjami Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Banku Światowego, afiliowanego przy międzynarodowej organizacji Global Road Safety Partnership w Genewie.

Promujemy podniesienie standardów w zarządzaniu flotami, bezpieczeństwa kierowców i ich umiejętności. Wspieramy przedsiębiorstwa we wdrażaniu programów przyczyniających się do zmniejszania liczby wypadków drogowych podczas użytkowania samochodów wykorzystywanych do prowadzenia działalności biznesowej. Pomagamy pracodawcom w podnoszeniu standardów pracy przy jednoczesnym zwiększaniu świadomości kierowców o ryzyku w ruchu drogowym.