RESPECT Index

Data publikacji: 07.06.2010r.

Jest takie powiedzenie, że pierwsza jaskółka wiosny nie czyni. To prawda, ale ona zapowiada, że wiosna zbliża się nieuchronnie i przyroda po zimowym letargu budzi się do życia. Taką jaskółką z pewnością jest mający swój debiut 19 listopada 2009 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pierwszy w Europie Środkowej i Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.

Idea, która przyświeca indeksowi to wyróżnienie spółek, które podejmują starania wykraczające poza ich obowiązki określone przepisami prawa i ukierunkowane na odpowiedzialne prowadzenie biznesu.

Jest wiele powodów dla których warto szkolić kierowców i zwiększać ich świadomość związaną z ryzykiem w ruchu drogowym.

Jednym z bezpośrednich efektów prowadzenia edukacji dla kierowców firmowych jest poprawa ogólnego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Społeczna odpowiedzialność biznesu to nic innego jak dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, z klientami,  akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną). Zatem wpływając na poprawę ruchu drogowego w Polsce jesteśmy również odpowiedzialni społecznie. Edukując swoich kierowców w zakresie Eco-drivingu nie tylko zmniejszamy zużycie paliwa, a przez to koszty firmy, ale również zmniejszamy emisję CO2 przez co wpływamy pozytywnie na ekologię, która również jest składową odpowiedzialnego biznesu.

Inwestorzy podejmując decyzje o zakupie akcji konkretnej spółki kierują się wieloma czynnikami. Jednym z nich jest postawa firmy wobec społecznej odpowiedzialności prowadzonego biznesu. W Polsce jest to jeszcze bardzo niedoceniana aktywność zarówno inwestorów jak i zarządów spółek. O tym, że to się zmienia świadczy fakt wprowadzenia tego indexu na warszawski parkiet.

Respect Index to narzędzie, które ma pomóc inwestorom giełdowym w dokonaniu oceny spółek pod kątem odpowiedzialności społecznej. Obecnie indeks zachowuje się zgodnie z teoretycznymi oczekiwaniami, tj. jest bardziej stabilny i ulega mniejszym wahaniom. Równocześnie zapewnia dobrą stopę zwrotu.

Bez najmniejszych wątpliwości najbardziej aktywnymi uczestnikami ruchu drogowego w kraju są kierowcy firmowi. Bez najmniejszych wątpliwości, poprawa ich stylu jazdy, zmniejszenie agresji wpływa bezpośrednio na relacje ze społeczeństwem.  Jeżeli towarzyszy temu logo firmy zamieszczone w widocznym miejscu na samochodzie służbowym, to nie wątpliwie działania wewnątrz firmowe mają wpływ na  postrzeganie firmy przez społeczeństwo na rynku. Część społeczeństwa to niewątpliwie inwestorzy. Zatem aktywność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, podnosi wartość przedsiębiorstwa i zwiększa jego zyski. Jeżeli nie to jest jest celem istnienia firm i aktywności inwestorów to my nie wiemy co to może być.

Bezpieczna Flota wspiera przedsiębiorstwa w budowie zintegrowanych systemów zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem flot. Zachęcamy do współpracy z nami !