Szkolenia praktyczne

Oferowane przez nas szkolenia praktyczne, wymagające do ich przeprowadzenia specjalistycznych autodromów, narzędzi i profesjonalnych instruktorów, odbywają się w certyfikowanych ośrodkach doskonalenia techniki jazdy, spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. oraz posiadających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących takie ośrodki.

Wszyscy nasi trenerzy mają państwowe uprawnienia do prowadzenia szkoleń doskonalących technikę jazdy.

Tematyka szkoleń, zakres ćwiczeń, w oferowanych produktach, skoncentrowane są głównie na osiągnięcie najważniejszego celu: uświadomieniu kierowcom flotowym zagrożeń towarzyszących prowadzeniu samochodu i wskazaniu ich deficytów w zakresie ich umiejętności jazdy. Podczas realizacji ćwiczeń praktycznych, możliwe jest wskazanie bariery każdego kierowcy, po przekroczeniu której, nie ma się najmniejszego wpływu na dalszy rozwój wypadków.

Oferowane przez nas produkty szkoleniowe skoncentrowane są na rzeczywistym wpływie na poprawę bezpieczeństwa kierowców, a przez to też innych uczestników ruchu drogowego.