Konkurs listopadowy dla Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa

Data publikacji: 10.11.2017r.

Konkurs polega na przygotowaniu scenariusza akademii z okazji Dnia Dziadka i Babci, którego tematem przewodnim będzie bezpieczeństwo na drodze (bezpieczna podróż rowerem, odblaski, przejście na pasach dla pieszych itd.)

CZAS TRWANIA KONKURSU

10 listopada – 15 grudnia 2017 roku.

 

NAGRODY DO WYGRANIA

Nagrodą w konkursie są torby z odblaskowym logotypem Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa dla każdego członka SKB .

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Jury wyłonione przez Organizatora wybierze spośród nadesłanych Projektów Konkursowych
1 Projekt, biorąc pod uwagę jego kreatywność, oryginalność i zgodność z tematem.

 

Laureat konkursu zostanie ogłoszony do 20 grudnia 2017 roku na stronie internetowej www.pbd.org.pl/szkolne-kluby-bezpieczenstwa.

 

Więcej informacji o konkursie znajduje się w umieszczonym poniżej Regulaminie.