Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Jak zostać partnerem

Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich firm i instytucji, które chciałyby aktywnie włączyć się we wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce.

Aby przystąpić do Partnerstwa należy wypełnić deklarację członkowską z podaniem uzasadnienia. Osoby prawne (firmy i organizacje) składają deklarację członka wspierającego, a osoby je reprezentujące składają deklarację członka zwyczajnego.

W deklaracji członka wspierającego dana firma lub organizacja zobowiązuje się do przestrzegania zapisów dokumentów statutowych Stowarzyszenia (Statut, MoU, Kodeks Postępowania Stowarzyszenia) oraz aktywnego uczestnictwa w jego działalności. Ponadto Partner Wspierający zobowiązuje się do wsparcia merytorycznego oraz finansowego Partnerstwa.

W deklaracji członka zwyczajnego, osoba fizyczna zobowiązuje się do przestrzegania zapisów dokumentów statutowych Stowarzyszenia (Statut, MoU, Kodeks Postępowania Stowarzyszenia) oraz aktywnego uczestnictwa w prowadzonych projektach. Członek zwyczajny ma czynne i bierne prawo wyborcze podczas walnych zgromadzeń Stowarzyszenia, jest również zobowiązany do dokonywania wpłat rocznej składki członkowskiej.

Wypełnione deklarację należy przesłać pocztą na adres biura Stowarzyszenia.
Uwaga! Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o przyjęciu lub odmowie dla aplikującej organizacji lub osoby.

W przypadku pytań, dotyczących zakresu i wymiaru udzielanego wsparcia oraz wysokości składek, prosimy o bezpośredni kontakt z biurem Stowarzyszenia.