Aktualności

Jedne odblaski świecą słabo, a drugie ratują życie

29.10.2014 16:01

Pomimo systematycznego zmniejszania liczby ofiar śmiertelnych oraz rannych, polskie drogi nadal należą do jednych z najniebezpieczniejszych w Europie. Szczególnie tragiczne są statystyki dotyczące pieszych, którzy stanowią około 33% wszystkich ofiar śmiertelnych. Z ogólnej liczby 3357 osób zabitych w 2013 roku aż 1140 ofiar stanowią piesi. Co więcej, piesi nie mogą również czuć się bezpieczni w miejscach przeznaczonych do ruchu pieszego. W ubiegłym roku ponad 70% wszystkich wypadków z udziałem pieszych zdarzyło się w miejscach przeznaczonych do ich ruchu. Na przejściach dla pieszych zginęły 232 osoby*.

Dla bezpieczeństwa każdego uczestnika ruchu drogowego niezwykle ważne jest, aby był odpowiednio dobrze widoczny. Ma to szczególnie znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy warunki pogodowe są niekorzystne. Kierowca jest w stanie zauważyć pieszego poruszającego się po ciemnej drodze dopiero z odległości
20 m. Osoba z elementami odblaskowymi jest widoczna już z ponad 150 m. Spostrzeżenie pieszego
o 0,5 sekundy wcześniej daje kierowcy prowadzącemu pojazd z prędkością 50 km/h aż 7 dodatkowych metrów na zahamowanie.

Z tego też względu jednym z najistotniejszych czynników jest zwiększenie widoczności pieszego w czasie poruszania się po drodze. Szczególnie ważne jest to w terenie niezabudowanym, gdzie nie ma dodatkowych źródeł światła, które umożliwiałyby kierującemu odpowiednio wcześnie zauważyć użytkownika drogi. Rozwiązaniem tej sytuacji jest nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie 31 sierpnia 2014 r., i określa, że każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Tegoroczny sezon jesienny jest pierwszym, w czasie którego będą obowiązywać zmiany.

Istnieje jednak prawdopodobieństwo, iż nie każdy pieszy będzie mógł skorzystać z tej pozytywnej zmiany w prawie. Brak wiedzy i dostępu do właściwych odblasków, może zadziałać przeciwnie niż zakładano.

– Widoczność jest podstawowym czynnikiem decydującym o czasie reakcji i długości drogi hamowania. Z raportu „Innowacyjny Polak 2014” wynika, że aż 85 proc. Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że wyraźne odblaskowe oznakowanie dróg i pojazdów korzystnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Podobną rolę powinny spełniać materiały odblaskowe używane przez pieszych. Wiele mówi się o tym, że należy posiadać odblaski, jednak nie zwraca się uwagi na ich jakość. Na rynku dostępnych jest wiele odblasków, produkowanych przez różne firmy, tak krajowe jak i zagraniczne. Duża część z nich wykonywana jest z materiałów, które nie spełniają norm odblaskowości – podkreśla Bogumiła Styś z Działu Bezpieczeństwa Pracy w firmie 3M.

– Nieświadomy konsument, dokonując zakupu odblasku o niskiej jakości, może nawet o tym nie wiedzieć
i poruszać się po drogach w przekonaniu o posiadaniu właściwego oznakowania, co paradoksalnie zwiększa prawdopodobieństwo, że będzie uczestnikiem wypadku drogowego –
dodaje dr inż. Piotr Kaźmierczak z Instytutu Transportu Samochodowego.

29 października w Instytucie Transportu Samochodowego odbyła się konferencja promująca używanie dobrej jakości odblasków. W czasie spotkania poruszono temat jakości elementów odblaskowych oraz tego, jak ich umiejscowienie i ilość wpływają na widoczność pieszego. Na koniec przeprowadzono również wizualizację, która pokazywała działanie wysokiej jakości odblasków, w zestawieniu z odblaskami niespełniającymi norm. Organizatorami wydarzenia byli: ITS i Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego we współpracy z firmą 3M.

* Na podstawie danych ze www.statystyka.policja.pl

 

Kontakt dla mediów:

INSTYTUT TRANSPORT SAMOCHODOWEGO

Mikołaj Krupiński, e-mail: mikolaj.krupinski@its.waw.pl

STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO DLA BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO

Boris Poleganow, e-mail: boris.poleganow@pbd.org.pl

3M POLAND

Ilona Gajewska, tel.: 022/ 739 60 24, e-mail: igajewska@mmm.com lub www.3m.pl/kontakt

HAVAS PR WARSAW

Marcin Górecki, tel.:   022/ 444 06 61, e-mail: marcin.gorecki@havasww.com