Ten serwis jest w trakcie budowy. Niebawem ruszamy z nową stroną www. Za niedogodności przepraszamy.

Korzyści z członkostwa

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego skupia przedstawicieli wszystkich trzech sektorów życia publicznego, to jest biznesu, rządu i organizacji pozarządowych. Naszym wspólnym zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa drogowego. Dołączając do nas możesz działać na rzecz osiągnięcia tego celu.

Nasi partnerzy:

  • czynnie uczestniczą w realizacji projektów
  • przekazują swoją wiedzę, doświadczenie
  • mają realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach
  • pracują nad zmniejszeniem liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce - proponowanie najlepszych rozwiązań
  • pracują nad redukowaniem strat finansowych powstałych w wyniku wypadków
  • popularyzują wiedzę na ten bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • inicjują dialogi społeczne i biorą udział w procesie ustawodawczym

Partnerstwo jest otwarte na firmy i organizacje, które chcą aktywnie działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Warunki członkostwa, statut i deklaracja członkowska są dostępne tutaj. Zarząd Partnerstwa zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o przyjęciu lub odmowie dla aplikującej organizacji.