Tramwaje Warszawskie

Przedmiotem działania Spółki pn. „Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.” jest prowadzenie tramwajowej komunikacji zbiorowej na terenie m. st. Warszawy, a w szczególności: eksploatacja taboru tramwajowego przy zachowaniu sprawnej i regulaminowej komunikacji zbiorowej; zakup, wymiana i naprawa taboru tramwajowego, a także prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów urządzeń tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Wydatki związane z prowadzeniem statutowej działalności Spółka pokrywa z przychodów uzyskiwanych za świadczone usługi przewozów pasażerskich oraz z działalności pozaprzewozowej.

Tramwaje Warszawskie prowadzą w ramach kampanii społecznych akcję BĄDŹMY RAZEM BEZPIECZNI. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na warszawskich drogach. Kolejnym programem prewencyjnym, jest Warszawska Linia Edukacyjna. To zajęcia edukacyjne, adresowane do uczniów szkół podstawowych, prowadzonych w każdy piątek roku szkolnego w tramwaju.

Więcej informacji na stronie: http://www.tw.waw.pl/