Renault

RENAULT działa na rynku polskim od 1991 roku. Od początku firma była wiodącym aktorem polskiej sceny motoryzacyjnej, odważnie wprowadzając nowe produkty i rozwiązania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednym z głównych punktów strategii koncernu jest silne zaangażowanie w podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach poprzez zapobieganie wypadkom, korygowanie trasy, ochronę pasażerów i edukację uczestników ruchu drogowego.

W 2000 roku koncern RENAULT w oparciu o wieloletnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozszerzył swe działania w tym zakresie organizując międzynarodowy program edukacyjny „Bezpieczeństwo dla wszystkich”, skierowany do szkół podstawowych i placówek oświatowych na całym świecie.

Program jest jedną z największych i najpoważniejszych inicjatyw dla dzieci na świecie, na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ekologicznego przemieszczania się. Uczniowie, którzy są głównymi adresatami akcji, poprzez bezpośredni udział w programie mają nie tylko dostrzec bezpośrednie zagrożenia wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym, ale i potrafić samemu zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Początkowo program składał się z dwóch elementów: bezpłatnych, innowacyjnych pakietów edukacyjnych „Droga i Ja” dla nauczycieli i uczniów oraz konkursu plastycznego dla dzieci.

W październiku 2002 roku pakiety edukacyjne „Droga i ja” zostały oficjalnie wpisane do wykazu środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji. Przeznaczone są do kształcenia zintegrowanego i wychowania komunikacyjnego na poziomie szkoły podstawowej.

W 2006 roku program został rozbudowany o E-learning – interaktywny kurs zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, który otrzymał rekomendację MEN.

W listopadzie 2010 Renault Polska uruchomiło kolejny, nowy element programu – Szkolne Kluby Bezpieczeństwa, których celem jest aktywne działanie uczniów na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród lokalnej społeczności. W całej Polsce założono już przeszło 700 klubów, które umieściły na stronie internetowej ponad kilka tysięcy relacji ze swoich działań, tworzących zbiór dobrych praktyk.

Rok później, program wystartował w nowej odsłonie, pod nazwą „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Pakiety edukacyjne „Droga i Ja” zostały wzbogacone o nowe zagadnienia merytoryczne związane ze zrównoważonym transportem i podzielone na dwie grupy wiekowe: 6-9 oraz 10-12 lat. Konkurs plastyczny zastąpiono konkursem „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”, który polegał na zorganizowaniu lokalnej kampanii promującej bezpieczeństwo w ruchu drogowym lub/i ekologiczne formy przemieszczania się.

Akcję wspierali: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komenda Główna Policji oraz Instytut Transportu Samochodowego.

Program w Polsce został zamknięty po 14 latach, edukując w tym czasie ponad milion dzieci. Do tej pory działają Szkolne Kluby Bezpieczeństwa. W 2017 roku patronat nad akcją objęła Pierwsza Dama – Agata Kornhauser-Duda.

RENAULT, jako producent jednych z najbezpieczniejszych samochodów świata, od lat zaangażowane jest w działania edukacyjne zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jedną z takich inicjatyw jest Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault – pierwsza na świecie szkoła doskonalenia techniki jazdy RENAULT, utworzona w 2004 roku w Polsce. Celem działań szkoły jest stałe zwiększanie bezpieczeństwa na polskich drogach poprzez umożliwienie kierowcom kompleksowego doskonalenia techniki jazdy, kształtowanie prawidłowych nawyków oraz propagowanie odpowiedzialnych zachowań na drodze.

Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault oferuje szkolenia dla klientów indywidualnych oraz szkolenia dla firm dostosowane do potrzeb klientów flotowych. Szkolenia mają na celu wyeliminowanie niewłaściwych odruchów, nauczenie prawidłowego reagowania w krytycznych sytuacjach oraz panowania nad pojazdem w ekstremalnych warunkach drogowych. Do dziś przeszkolono już blisko 30 000 kierowców.

Zapraszamy do odwiedzenia strony firmy RENAULT:

renault.pl/

szkolabezpiecznejjazdyrenault.pl/

Działania firmy RENAULT na rzecz BRD

Firma Renault Polska otworzyła pierwszą markową  Szkołę Bezpiecznej Jazdy Renault na świecie. Szkoła ta wyszkoliła już blisko 30 000 kierowców w Polsce.

Firma Renault Polska przez 14 lat prowadziła program edukacyjny dla szkół podstawowych „Bezpieczeństwo dla i mobilność dla wszystkich, edukując w tym czasie ponad milion dzieci. Do tej pory działają Szkolne Kluby Bezpieczeństwa, jako jeden z elementów całego programu.