Działania partnerów

Przepis na… bezpieczeństwo w ruchu drogowym

6.5.2022 16:57

Działająca w Ministerstwie Infrastruktury Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaktualizowała opracowany w 2016 roku folder informacyjny dotyczący tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego „Przepis na… bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Folder został przygotowany w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej.

Opracowanie ma na celu podnoszenie świadomości o obowiązujących przepisach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i jest skierowany do wszystkich jego uczestników. W folderze znajdują się informacje dotyczące zasad ruchu drogowego, w tym między innymi: podstawowy zbiór praw i obowiązków uczestników ruchu drogowego, najważniejsze telefony alarmowe, zasady udzielania pierwszej pomocy, informacje o drogach, dopuszczalnych limitach prędkości oraz inne zasady bezpiecznego korzystania z polskich dróg.

– Na terenie Ukrainy trwa wojna i wielu uchodźców z tego kraju uczestniczy codziennie w ruchu drogowym w Polsce jako kierowcy i piesi. Pamiętajmy, że są oni obecnie największą grupę cudzoziemców i nie zawsze mają wiedzę na temat szczegółowych uwarunkowań związanych z bezpiecznym poruszaniem się po naszych drogach. Aktualizacja folderu i wydanie go w języku ukraińskim to także ważny element edukacji oraz ochrony dzieci i młodzieży korzystających z infrastruktury drogowej i całego systemu transportowego w Polsce – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.


W zaktualizowanej wersji folderu zostały uwzględnione zmiany prawne, między innymi dotyczące:

  • tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak (nowelizacja z 2019 r.),
  • ujednolicenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia,
  • zwiększenia zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych,
  • nałożenia obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego, w tym w zakresie korzystania przez nich z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,
  • bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych (zmiany z 1 czerwca 2021 r.),
  • poprawy bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami i najcięższymi wykroczeniami drogowymi (nowy taryfikator mandatów – przepisy obowiązują od 1 stycznia 2022 r.).

Obie wersje językowe zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Wersja polska:

https://www.krbrd.gov.pl/wp-content/uploads/2022/04/Przepis-na…-bezpieczenstwo-w-ruchu-drogowym_PL.pdf?fbclid=IwAR1HQ24hm9MjIu7z6NvmS3Rxszj8eJ5FxIJPg6B7h3pSP8X1NSp2VwX7mkI

Wersja ukraińska:

https://www.krbrd.gov.pl/wp-content/uploads/2022/04/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8E-%D0%B4%D0%BE…-%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%85%D1%83.pdf?fbclid=IwAR0b03VVxHDKukPd9uJNZs_YcCyK_tSRkmd4lk3aBp_sndYqs9Th56-Wc7U