Partnerzy

Członkami Partnerstwa są zarówno firmy, przedstawiciele rządu, jak i stowarzyszenia oraz fundacje. Firmy członkowskie udzielają Partnerstwu wsparcia finansowego, czynnie uczestniczą w realizacji projektów oraz przekazują swoją wiedzę, doświadczenie i konkretne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo drogowe.

Partnerstwo jest otwarte na firmy i organizacje, które chcą aktywnie działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce.

Partnerzy Honorowi

Partnerzy Biznesowi

Partnerzy Wspierający