O Partnerstwie

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (Partnerstwo) działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Od momentu powstania w 2000 roku do 2006 roku było afiliowane przy Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Transportu. W maju 2007 zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie i od tej pory jest niezależną instytucją skupiającą przedstawicieli trzech sektorów życia publicznego: biznesu, rządu i organizacji pozarządowych.

Członkowie Partnerstwa chcą wspólnie pracować i przyczyniać się do zmniejszania liczby zabitych i rannych na polskich drogach. Partnerstwo jest członkiem Global Road Safety Partnership (GRSP) w Genewie, tj. międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji. W Polsce Partnerstwu patronują Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Bank Światowy.

prezentacja_pbd

Deklaracja

19 lipca 2005 roku o godz. 14.00 firmy 3M, ABB, BP, DaimlerChrysler, Renault, Michelin i Shell podpisały wspólną deklarację, zobowiązując się do wprowadzenia wewnętrznych standardów bezpieczeństwa. Deklaracja na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego jest wspólną inicjatywą wymienionych firm, będącą elementem większego projektu Bezpieczna Flota. Firmy – sygnatariusze deklaracji podjęli tę inicjatywę, ponieważ w świetle wyników badań pochodzących z innych krajów okazuje się, że wypadki drogowe związane z pracą stanowią 30% wszystkich wypadków oraz 27% samochodów służbowych ulega wypadkom każdego roku. Powoduje to znaczne koszty dla firm oraz dla społeczeństwa.

Zapoznaj się z poniższymi dokumentami: