Polskie Stowarzyszenie Motorowe

Pomysłodawcą powołania do życia Polskiego Stowarzyszenia Motorowego był Sobiesław Zasada. Utworzenie PSM-u miało na celu pomóc istniejącym ośrodkom doskonalenia techniki jazdy, jak również umożliwić wymianę doświadczeń a także zjednoczyć środowisko osób zaangażowanych w szkolenie kierowców dla sprawnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Polskie Stowarzyszenie Motorowe Doskonalenia Technik i Bezpieczeństwa Jazdy zostało zarejestrowane w dniu 15 grudnia 2001 roku a Prezesem został Sobiesław Zasada.

Od początku istnienia PSM skupia osoby bezpośrednio zaangażowane w kształcenie kierowców, entuzjastów motoryzacji, dla których istotne jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach a także przedstawicieli mediów.

Dla realizacji zadań stojących przed Polskim Stowarzyszeniem Motorowym, powołane zostały komisje problemowe. Jednocześnie podjęte zostały prace zmierzające do powołania i zarejestrowania zawodu – „Instruktor Doskonalenia Technik Jazdy”. PSM nawiązał współpracę z: Instytutem Transportu Samochodowego, Instytutem Psychologii Transportu, Wydziałem Ruchu Drogowego Biura Służby Prewencji KGP, Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwem Infrastruktury.

Do swoich osiągnięć PSM może między innymi zaliczyć:

 • opracowanie jednolitych programów szkoleniowych dla ośrodków zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Motorowym
 • podpisanie porozumienia o współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie (2002 r.)
 • objęcie patronatu na działaniami zmierzającymi do tworzenia i budowy Szkół Doskonalenia Techniki Jazdy przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego (2003 r.)
 • stworzenie pierwszego w Polsce kompleksowego programu szkolenia wpływającego na bezpieczeństwo flot samochodowych „Fleet Safety – bezpieczne auto firmowe”, opracowanego wspólnie przez PSM oraz Internet Prasa Media (IPM)
 • przystąpienie w 2005 roku do programu pierwszego partnera w programie „Fleet Safety – bezpieczne auto firmowe” firmy DaimlerChrysler Fleet Management
 • przystąpienie w 2006 roku do programu „Fleet Safety – bezpieczne auto firmowe” firmy PZU w działaniach ogólnopolskich
 • przeprowadzenie w 2005 roku wraz z IPM na autodromie w Bednarach pod Poznaniem szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy dla kilkudziesięciu fleet managerów „Bezpieczne auto firmowe”
 • od 2006 roku współdziałanie w zakresie podniesienia bezpieczeństwa w firmie Carlsberg poprzez prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w programie BACA (Bezpieczne Auto Carlsberga)
 • opracowanie i wdrożenie w 2006 roku programu „Eko Kierowca”
 • w strukturach PSM zostały przeprowadzone w 2006 roku specjalistyczne szkolenia dla straży pożarnej z Polski i Litwy w ramach Transgranicznego Systemu Bezpieczeństwa
 • w 2007 roku współdziałanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w firmie Wedel w programie „Ktoś na ciebie czeka”
 • w 2007 i 2008 roku prowadzane są specjalistyczne szkolenia dla kierowców autobusów MZA Warszawa oraz dla firmy Solaris
 • PSM jest jedną z instytucji konsultujących projekty rozporządzeń dotyczące bezpieczeństwa drogowego dla Ministerstwa Infrastruktury
 • rozpoczęcie budowy pierwszego profesjonalnego autodromu w Polsce przy udziale austriackiej szkoły Test & Trening w Bednarach pod Poznaniem
 • pilotażowe szkolenia w Warszawie i Poznaniu kierowców autobusów
 • gliwicka szkoła Lanette została wyróżniona II nagrodą oraz Złotą Tarczą Bezpieczeństwa w Konkursie Inicjatyw Orlen Bezpieczne Drogi
 • Wprowadzenie w 2008 roku innowacyjnego programu szkoleniowego wykorzystującego nawigację satelitarną

PSM zrzesza w swoich strukturach kilkanaście ośrodków szkoleniowych z różnych miast takich jak Warszawa, Kraków, Toruń, Poznań, Gdańsk, Gliwice, Szczecin, Kamień Śląski.

Tylko w 2006 oraz 2007 roku ze szkoleń w ośrodkach zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Motorowym skorzystało ponad 30 000 osób.

Więcej informacji: www.psm.info.pl