Bezpieczna Flota

Badania wskazują, że wypadki drogowe związane z pracą stanowią 30% wszystkich wypadków oraz 27% samochodów służbowych ulega wypadkom każdego roku. Powoduje to znaczne koszty dla firm oraz dla społeczeństwa.

Autorski program Bezpieczna Flota ma za zadanie promować wysokie standardy zarządzania bezpieczeństwem flot samochodów polskich firm i organizacji, przyczyniając się tym samym do ograniczenia dużej liczby wypadków z udziałem samochodów służbowych.

W oparciu o wiedzę i doświadczenia członków Partnerstwa, jak również wsparcie merytoryczne Global Road Safety Partnership, przygotowano założenia programu szkoleń dla menedżerów flot samochodów służbowych. W 2006 r. przeprowadzono I edycję szkoleń dla firm zewnętrznych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i szkodowością flot samochodów służbowych.

Ich zakres tematyczny obejmuje następujące elementy:

  • dbałość o bezpieczeństwo miejsca pracy elementem kultury organizacyjnej,
  • wpływ zarządzania szkodowością na zmniejszenie kosztów firmy,
  • przedstawienie możliwych narzędzi do zarządzania szkodowością (monitoring kosztów, zbieranie i ocena danych, współpraca z ubezpieczycielem, itp.),
  • odpowiedzialność zarządu/pracodawcy za bezpieczeństwo pracy wg. kodeksu pracy,
  • przedstawienie możliwych działań prewencyjnych (nagrody, kary, itd.), zasady doboru modeli i wyposażenia aut,
  • dostępne możliwości szkolenia kierowców.

Program został pozytywnie zaopiniowany przez prasę branżową. Wydawca miesięcznika Flota przyznał w 2007 wyróżnienie w plebiscycie pt. „Wizjonerzy Rynku Motoryzacyjnego. Hybrydy Flotowe 2007”.