Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 42 firmy: producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, nadwozi motocykli i skuterów w Polsce.

Jako sprawna, profesjonalna i wiarygodna organizacja reprezentująca interesy przedsiębiorców, jest głosem branży motoryzacyjnej w kontaktach z organami administracji publicznej, środkami masowego przekazu, związkami zawodowymi i innymi organizacjami branżowymi. PZPM podejmuje działania mające na celu inicjowanie zmian legislacyjnych, opiniuje projekty ustaw branżowych oraz innych rozwiązań prawnych.

Wspiera przedsięwzięcia na rzecz rozwoju i promocji polskiego sekatora motoryzacyjnego, prezentuje własne ekspertyzy, opinie oraz raporty w kluczowych dla motoryzacji kwestiach, a także uczestniczy w pracach gremiów sejmowych oraz rządowych. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Stowarzyszenia Europejskich Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy branży motoryzacyjnej w organach Unii Europejskiej.

www.pzpm.org.pl