Jazda na światłach

We wrześniu 2006 roku organizacje działające na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego postanowiły połączyć działania, aby zachęcać kierowców do jazdy na światłach także w dzień. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego, Stowarzyszenie Droga i Bezpieczeństwo, Polski Związek Motorowy, Polski Związek Automobilowy, Fundacja Kierowca Bezpieczny, Stowarzyszenie Alter Ego, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Krajowy Duszpasterz Kierowców, Fundacja Komunikacji Społecznej, Stowarzyszenie Bezpieczne miasto i gmina, PZU SA, Volvo, Grupa Image, Bosch, Fleet Logistics Poland, Total, Ajex, Stowarzyszenie Psychologów Transportu, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Renault, BP Polska, Michelin, Solaris Bus & Coach i Polskie Stowarzyszenie Motorowe utworzyły „Koalicję na rzecz jazdy na światłach przez cały rok”.

16 lutego 2007 r., podczas 34 posiedzenia Sejmu RP, posłowie przyjęli poprawkę do Ustawy o ruchu drogowym, która zakładała wprowadzenie w Polsce obowiązku jazdy na światłach mijania przez cały rok. Było to ukoronowanie działań „Koalicji na rzecz jazdy na światłach przez cały rok”.