Polska Agencja Prasowa

POLSKA AGENCJA PRASOWA SA jest największą agencją informacyjną działającą na rynku polskim od ponad 90 lat. Zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz.U. Nr 107, poz. 687) Spółka jest publiczną agencją prasową, uzyskującą i przekazującą odbiorcom rzetelne, obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i z zagranicy, zobowiązaną do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, umożliwiającą innym naczelnym organom państwa prezentowanie stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

W chwili obecnej głównymi produktami PAP są:

  • Codzienny serwis informacyjny
  • Codzienny serwis fotograficzny
  • Serwis infograficzny
  • Serwis ekonomiczny
  • Serwisy dla providerów internetowych.
  • Ogólnodostępne portale internetowe

16 września 2008 roku Polska Agencja Prasowa uruchomiła ogólnodostępny portal internetowy propagujący bezpieczeństwo na drogach www.nadrogach.pap.pl.

Celem nadrzędnym portalu jest uświadamianie użytkownikom ruchu publicznego zagrożeń płynących z nieprawidłowego zachowania się na drodze oraz promowanie właściwych postaw.

Portal www.nadrogach.pap.pl (dostępny także jako www.motokrewniacy.pl i www.nadrogach.pl) to skonsolidowany produkt, który obejmuje wszystkie najważniejsze kwestie mogące wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków na naszych drogach, takie jak: brawurowa jazda, problem pijanych kierowców, bezpieczeństwo dzieci jako uczestników ruchu, poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, pierwsza pomoc ofiarom wypadków etc. Oprócz waloru rzetelnej i wieloaspektowej informacji, portal umożliwia kontakt ze specjalistami i ekspertami, ułatwia wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego.

Ambicją wszystkich twórców portalu jest wpływanie na zmianę zachowań uczestników ruchu drogowego i promowanie mody na bezpieczeństwo, będącej częścią odpowiedzialnego, zdrowego i harmonijnego stylu życia. Nie zabrakło elementów zabawy – zapewniają to m.in. konkursy z nagrodami dla różnych grup odbiorców czy gry on-line i quizy.

Dzięki współpracy z firmami i organizacjami, którym bezpieczeństwo na polskich drogach nie jest obojętne, będziemy rozszerzać zakres działań i wykraczać poza wirtualną rzeczywistość, współtworząc eventy i akcje o charakterze edukacyjnym i społecznym.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych:

www.pap.pl