Działania partnerów

PoMOC zaczyna się od zmiany perspektywy

10.9.2021 13:21

Pomoc To Moc, a moc bierze się z zaangażowania społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, które wspieramy. W ramach akcji prewencyjnej Pomoc To Moc, PZU finansuje najlepsze inicjatywy, które mają służyć ochronie zdrowia i poprawie bezpieczeństwa. Idea, która przyświeca projektowi to „Zdrowa i bezpieczna rodzina”.

Nikt nie zna lepiej potrzeb lokalnych społeczności niż one same i lokalne organizacje, które działają w ich interesie.

PZU wspiera projekty, które służą profilaktyce zdrowotnej i promują zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną i zdrową dietę. Mają praktyczny wymiar, jak budowa plenerowych siłowni i ścieżek zdrowia, a także charakter edukacyjny. Obejmują warsztaty i szkolenia, m.in. z udzielania pierwszej pomocy.

Istotą akcji jest też troska o bezpieczeństwo – w każdym wymiarze, a więc to na drodze i w internecie. Finansuje zakup odblasków dla dzieci, budowę miasteczek ruchu drogowego i poprawę infrastruktury w miejscach publicznych, by ułatwiać poruszanie się i zwiększać bezpieczeństwo zwłaszcza dzieci, osób starszych i z ograniczoną sprawnością. Wspiera działania informacyjne i edukację służącą podnoszeniu bezpieczeństwa.

Cel jest jeden – troska o nas wszystkich i zapobieganie nieszczęśliwym zdarzeniom. Bo Pomoc To Moc! Niech ta Moc będzie z nami.

Więcej informacji: https://pomoctomoc.pzu.pl/o-akcji