Automobilklub Polski

Dzieje Automobilklubu Polski sięgają czasów Polski rozbiorowej. 7 grudnia 1909 roku w Hotelu Bristol w Warszawie odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne Towarzystwa Automobilistów Królestwa Polskiego – stowarzyszenia skupiającego miłośników i pionierów automobilizmu z terenu „Kongresówki”.

Uzyskanie przez Polskę niepodległości umożliwiło rozwój samodzielnego ruchu automobilowego. W 1920 roku w miejsce dotychczasowego Towarzystwa jego działacze powołują stowarzyszenie, które otrzymuje nazwę Automobilklub Polski.

Do wybuchu II Wojny Światowej Automobilklub Polski spełniał swoje statutowe cele na terenie całego kraju, bezpośrednio jako klub zrzeszający osoby fizyczne (głównie z Warszawy) oraz za pośrednictwem afiliowanych klubów terytorialnych

Po wojennej przerwie, dzięki staraniom przedwojennych działaczy, w 1946 r. zostaje reaktywowany – Automobilklub Polski, jednak w zmienionej, bo wymuszonej zmianami ustrojowymi formie, w postaci Zarządu Głównego AP w Warszawie z 14 oddziałami na terenie kraju utworzonymi w miejsce przedwojennych klubów.

W 1950 roku nastąpiła definitywna likwidacja nazwy i struktur Automobilklub Polski. Jego tradycje działalności klubowej (inne przejął powstały wówczas na „zjednoczeniowym” zjeździe Automobilklubu Polski i Polskiego Związku Motocyklowego – Polski Związek Motorowy) kontynuował Automobilklub Warszawski powołany do życia w 1957 r.

Rozpoczęta jeszcze przez oddział warszawski AP i kontynuowana przez Automobilklub Warszawski działalność sportowa i turystyczna prowadzona na miarę możliwości tamtych powojennych czasów z biegiem lat rozwijała się i wzbogacała o nowe dziedziny działalności.

Zachodzące w Polsce kolejne zmiany polityczne pozwoliły na konsekwentne przywracanie Klubowi dawnej nazwy. Najpierw w 1988 r. Automobilklub Polski-Warszawa, a następnie w 1992 roku, w pełni historycznie uzasadnionej i należnej klubowi warszawskich automobilistów – Automobilklub Polski.

Automobilklub rozwija działalność określoną statutowymi zapisami. Realizuje działania w dziedzinie:

  • sportu samochodowego,
  • sportu motocyklowego,
  • sportu kartingowego,
  • sportów popularnych i turystyki w tym nawigacji i caravaningu,
  • pojazdów zabytkowych,
  • bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynikające ze statutowych zapisów, realizuje w Automobilklubie Polski Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jest to m.in. prowadzenie działalności wychowawczo-szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie ich formy zarówno do zmieniających się warunków zewnętrznych (funkcjonalnych, prawnych, organizacyjnych itp.) jak i przede wszystkim do zapotrzebowania, zgłaszanego przez młodych uczestników ruchu drogowego.

Automobilklub, wychodząc naprzeciw warszawskim szkołom w zakresie możliwości zdobywania przez dzieci i młodzież uprawnień do jazdy na rowerze i motorowerze, przeprowadza corocznie, nieodpłatnie, szkolenia i egzaminy dla wszystkich chętnych uczniów kończących naukę w najstarszych klasach gimnazjalnych dzielnicy Warszawa Bemowo.

Chcąc podnieść profesjonalizm i ułatwić tego rodzaju działania, nasz klub dzięki życzliwości Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, zorganizował dla członków Komisji BRD oraz nauczycieli wychowania komunikacyjnego kurs na egzaminatorów na kartę rowerowa i motorowerową. Komisja BRD nawiązała ścisłą współpracę z władzami miasta i głównie jej działacze zorganizowali w roku 2006 Wojewódzkie, w roku 2007 Miejskie a w roku 2008 Mazowieckie Wojewódzkie Finały Ogólnopolskich Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Turniejów Motoryzacyjnych dla szkół średnich. Tradycyjnie Automobilklub Polski jest corocznie współorganizatorem Bielańskiego Konkursu „Chodzę i Jeżdżę Bezpiecznie”.

Aby dotrzeć do jak największej liczby młodych uczestników ruchu drogowego, Komisja BRD nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Rowerowym „Zielony Szlak” prowadzonym przez byłego zawodowego kolarza Cezarego Zamanę. Organizuje ono cykl maratonów rowerowych dla amatorów „Mazovia MTB Maraton”, w których startuje jednorazowo blisko tysiąc uczestników. Równolegle do odbywających się zawodów sportowych, zachęcamy ich uczestników i osoby im towarzyszące do zainteresowania się bezpieczeństwem w ruchu drogowym, organizując konkursy i zabawy tematyczne.

Dzięki działaniom na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, z początkiem 2007 roku Automobilklub Polski został sygnatariuszem Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z siedzibą w Barcelonie. Sygnatariusze Karty zobowiązują się działać w ramach europejskiej polityki transportowej na rzecz zmniejszenia liczby wypadków drogowych o połowę do roku 2010. Kartę podpisało wiele firm, stowarzyszeń i instytucji publicznych które działają lub chcą działać na rzecz zmniejszania liczby wypadków drogowych. Kartę podpisało wiele znaczących firm oraz miast w całej Europie – między innymi Praga, Barcelona, Madryt, Londyn, Ryga, Wiedeń, Kraków, Brno, Helsinki. Poza prestiżem, przynależność do sygnatariuszy Karty, pozwala na wymianę doświadczeń, nawiązywanie i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów i korzystania ze sprawdzonych rozwiązań.

Zapraszamy do odwiedzenia strony klubowej: www.ak-polski.org.pl