Fundacja „Kierowca Bezpieczny”

Fundacja „Kierowca Bezpieczny” powstała z inicjatywy Krzysztofa Hołowczyca w marcu 2004 roku. W czasie ponad trzyletniej działalności, Fundacja przeprowadziła szereg lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich akcji mających na celu realną poprawę bezpieczeństwa na drogach. Fundacja stała się w ten sposób jedną z najbardziej aktywnych organizacji działających na polu BRD.

Do akcji o największym rezonansie społecznym można zaliczyć:

Ogólnopolski program „ORLEN. Bezpieczne drogi”, uruchomiony z inicjatywy koncernu PKN ORLEN S.A. W składa Programu wchodzą Konkursu Inicjatyw BEZPIECZNE DROGI oraz emisje w mediach serii filmów edukacyjnych z udziałem Krzysztofa Hołowczyca, zatytułowanych „Eksperyment Życie”. Zgłaszane do Konkursu inicjatywy o zasięgu lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim są działaniami mającymi realny wpływ na poprawę poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach. Jest to aktualnie największa Kampania na rzecz bezpieczeństwa drogowego w Polsce. W lipcu 2007 roku rozpoczęła się druga edycja programu „ORLEN. Bezpieczne drogi”.

Akcja „Trzeźwo myślę – trzeźwo jeżdżę”, której celem jest podniesienie poziomu świadomości komunikacyjnej oraz wychowanie w trzeźwości w środowisku młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych. Inicjatywa bazuje na autorskich rozwiązaniach Fundacji „Kierowca Bezpieczny”, które zostały nagrodzone wyróżnieniem Komisji Europejskiej. Akcja ma za zadanie lansowanie pozytywnych postaw oraz zwalczanie patologii społecznych, ze szczególnym naciskiem na prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu przez młodych kierowców. W celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań, przy projektowaniu założeń II edycji Akcji wykorzystano wnioski płynące z badań naukowych zrealizowanych przez zespół ekspercki Fundacji w trakcie trwania pierwszej edycji. Program Kampanii realizowany jest tak, by kreować modę na trzeźwość w ruchu drogowym.

Realizowana od 3 lat, wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, akcja „Bezpieczny Przejazd” ma na celu zachowanie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych oraz kształtowanie świadomości społecznej.

„Szkolenia Policji” – Fundacja Krzysztofa Hołowczyca bierze udział m.in. w szkoleniach ekspertów policyjnych, pracujących w laboratoriach kryminalistycznych w całej Polsce, którzy przeprowadzają szczegółowe ekspertyzy zdarzeń drogowych. Szkolenia są elementem długofalowej współpracy pomiędzy KGP i Fundacją „Kierowca Bezpieczny”, w dążeniu do realnej poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Policyjni fachowcy podnoszą swoje kwalifikacje, korzystając z wiedzy i doświadczenia Krzysztofa Hołowczyca, który jako kierowca rajdowy prezentuje najwyższy poziom umiejętności, jakie może zdobyć kierowca.

Akcja „Z uśmiechem do Europy” przeprowadzona w ramach IV Tygodnia BRD, której celem była promocja pozytywnych postaw wśród uczestników ruchu drogowego, w obliczu wejścia Polski do UE. Honorowy patronat nad akcją objęła Pani Minister Danuta Hübner, Szef Komitetu Integracji Europejskiej.

Wystawa Mleczko&Hołowczyc „Bądź bezpiecznym kierowcą” – Przesłaniem wystawy, prezentowanej przez cały rok podczas różnych imprez o tematyce BRD, jest promocja właściwych, bezpiecznych postaw wśród kierowców. Niekonwencjonalna forma przekazu, wsparta charyzmą jej autorów ma zwrócić uwagę uczestników ruchu drogowego na problematykę bezpieczeństwa. Wystawa gościła w wielu polskich miastach i obejrzały ją tysiące dzieci i dorosłych.

Główne cele Fundacji to:

  • Działanie na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach
  • Popularyzowanie zasad bezpieczeństwa uczestnictwa w ruchu drogowym
  • Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży
  • Podnoszenie umiejętności bezpiecznego prowadzenia pojazdów mechanicznych wśród kierowców
  • Działanie na rzecz budowy sieci nowoczesnych dróg w Polsce
  • Wspieranie inicjatyw samorządowych na rzecz lokalnego BRD

Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rzecz BRD z funduszy Unii Europejskiej.

Nagrody przyznane Fundacji „Kierowca Bezpieczny”:

  • Medal „Milito pro Christo” – Biskup polowy WP gen. bryg. Tadeusz Płoski wręczył Krzysztofowi Hołowczycowi medal „Milito pro Christo”. Uroczystość odbyła się 7 stycznia 2006 roku, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Hołowczyc został odznaczony za wielki wkład na rzecz bezpieczeństwa na naszych drogach.
  • Europejskie wyróżnienie Excellence in Road Safety Awards – Fundacja „Kierowca Bezpieczny” jako jedyna organizacja pozarządowa z Polski została wyróżniona w pierwszej edycji Excellence in Road Safety Awards. Nagrody w konkursie organizowanym w ramach Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (EKBRD) są wyrazem uznania dla skutecznych i innowacyjnych inicjatyw realizowanych w Europie, w celu zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się, z udziałem Pana Jacques’a Barrot, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i komisarza UE ds. transportu, 29 listopada 2006 roku w Brukseli.
  • Medal „Najlepszy z Najlepszych” – Kapituła Konkursu przyznała nagrodę Fundacji „Kierowca Bezpieczny” za całokształt działalności na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzonej w regionie warmińsko-mazurskim oraz za promowanie regionu w Europie. Organizatorzy docenili wyróżnienie Komisji Europejskiej przyznane Fundacji za skuteczne i innowacyjne kampanie społeczne, w tym akcje „Trzeźwo myślę – trzeźwo jeżdżę”, „Bezpieczny przejazd zależy od Ciebie” oraz „Orlen. Bezpieczne drogi”.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Fundacji „Kierowca Bezpieczny”:

www.kierowcabezpieczny.pl

Działania Fundacji Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny” na rzecz BRD

Fundacja Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny” organizuje autorski program „Trzeźwo myślę, trzeźwo jeżdżę”.

Fundacja bierze również udział w Programie „Bezpieczne Drogi”.

Fundacja „Kierowca Bezpieczny” stale współpracuje lub obejmuje patronatem akcje mające na celu poprawę BRD, m.in.: Wystawa Mleczko&Hołowczyc, Akcja „Krzyś”, „Wrzuć na luz, jedziesz na wakacje”, „Moje dziecko jest bezpieczne”.

Fundacja objęła patronatem akcję PKP S.A. „Bezpieczny przejazd zależy także od Ciebie”.