Biuro Prasowe PBD

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami w tematach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pytania prosimy kierować na poniższy adres mailowy – pomożemy Państwu skontaktować się z ekspertem specjalizującym się w danej dziedzinie.

Kontakt dla mediów:

Ilona Kondrat

ilona.kondrat@pbd.org.pl

tel. 504 671 337

Experci PBD

Andrzej Grzegorczyk
Członek Rady Programowej

Absolwent Politechniki Krakowskiej na wydziale Budownictwa Lądowego; studia podyplomowe z inżynierii ruchu w Politechnice Krakowskiej i Narodowej Szkole Dróg i Mostów w Paryżu. Staże techniczne we Francji, Finlandii i Holandii. Uprawniony do projektowania i prowadzenia robót, rzeczoznawca, również Komisji Europejskiej (Taiex) oraz ekspert Banku Światowego. Pracował w jednostkach obecnej Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad od 1970 do 1992 roku. Od tego czasu Dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury do 2010 r. Dyrektor ds. Projektu i doradca zarządu w firmie Saferoad Sp. z o.o. we Włocławku.  Doradca dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie do 2012 r. Wykładowca na studiach podyplomowych z psychologii transportu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Uniwersytecie Warszawskim.  Od 2000 roku Członek Komisji Budownictwa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie. Członek założyciel GRSP w Genewie oraz Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Członek sekcji drogowej rady naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie oraz członek Polskiego Klastra Edukacyjnego.

Obszar ekspertyzy:

 • bezpieczeństwo drogowe,
 • infrastruktura drogowa,
 • psychologia transportu.

Radosław Czapski
Członek Rady Programowej

Pracuje w Banku Światowym od 2004. Od 2018 r. Kierownik Programu (Program Manager) w Global Road Safety Facility (GRSF) w Waszyngtonie. Zajmuje się koordynacją i realizacją prowadzonych przez GRSF globalnych i regionalnych przedsięwzięć doradczych, badawczych i analitycznych dotyczących poprawy bezpieczeństwa drogowego w krajach rozwijających się. Nadzoruje także i uczestniczy w przygotowaniach i wspiera realizację projektów infrastrukturalnych Banku Światowego, zwłaszcza w zakresie zapewnienia przez nie trwałej poprawy bezpieczeństwa drogowego. Przedtem pracował w Warszawskim biurze Banku Światowego koordynując projekty transportowe i infrastrukturalne w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej. Prowadził lub współuczestniczył w przygotowaniu i realizacji szeregu prac analitycznych i projektów pożyczkowych związanych z infrastrukturą transportową, bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz rozwojem regionalnych i miejskich systemów transportowych prowadzonych przez Bank Światowy w Europie Środkowej (Polska, Ukraina, Rumunia, Chorwacja, Mołdawia) i w krajach rozwijających się. Wcześniej w międzynarodowej firmie doradczej Booz Allen Hamilton doradzał firmom komercyjnym, samorządom i międzynarodowym organizacjom i instytucjom pomocowym (UE, EBOiR, Bank Światowy) w zagadnieniach związanych z rozwojem infrastruktury oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw. W latach 90-tych podczas pracy w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce zajmował się koordynacją reform sektorowych i realizacji programów pomocowych finansowanych ze środków UE. Ma wykształcenie inżynierskie uzupełnione międzynarodowym dyplomem MBA.

Obszar ekspertyzy:

 • bezpieczeństwo infrastruktury drogowej,
 • strategie i programy poprawy bezpieczeństwa drogowego,
 • systemy zbierania danych, monitorowanie i ocena stanu bezpieczeństwa drogowego,
 • instytucje koordynujące i zarządzające bezpieczeństwem drogowym.

Marcin Flieger
Przewodniczący Rady Programowej

Program Manager w Global Road Safety Partnership w Genewie, odpowiedzialny za program budowy potencjału policji drogowej. Absolwent Wyższej Szkoły Policji oraz Wydziału Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1993-2017 funkcjonariusz Policji, pełnił służbę w komórkach ruchu drogowego w Komendzie Stołecznej oraz Komendzie Głównej Policji, gdzie zajmował się realizacją, a następnie planowaniem i nadzorowaniem działań zwianych z efektywnym nadzorem nad ruchem drogowym. Od 2011 roku pełnił służbę w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, gdzie odpowiedzialny był za budowę i funkcjonowanie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (system fotoradarowy). Był przedstawicielem polskiej Policji ruchu drogowego w TISPOL -Europejskiej Sieci Policji Ruchu Drogowego (obecnie RoadPOL), członek Komitety Wykonawczego tej organizacji w latach 2006-2008. Współuczestniczył w szeregu projektów Komisji Europejskiej wspierających działania BRD w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Od 2017 roku Program manager w GRSP w Genewie, gdzie realizuje program wzmacniający potencjał sił policyjnych w wybranych krajach o niskim i średnim dochodzie w Azji, Afryce i Ameryce Południowej.

Obszar ekspertyzy:

 • prawo i regulacje w zakresie ruchu drogowego,
 • działania związane z egzekwowaniem prawa,
 • technologie poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • systemowe podejście do bezpieczeństwa ruch drogowego – Safe System,
 • międzynarodowe rozwiązanie poprawiające BRD,
 • działania społeczne i edukacyjne.

Barbara Król
Członek Rady Programowej

ekspertka i pasjonatka zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego,
komunikacji społecznej, budowania partnerstw, psychologii transportu i zmian
zachowań; pracowała m.in. w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
(2004-2009); w Globalnym Partnerstwie Bezpieczeństwa Drogowego – GRSP
Genewa (2010-2011), Centrum Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w IBDiM (2012-2013), a także była głównym ekspertem projektu Europejskiego Banku Inwestycyjnego Modernizacja Infrastruktury i poprawy BRD na Ukrainie (2015-2017) oraz prowadziła globalny projekt Zapobieganie obrażeniom dzieci w wypadkach drogowych w UNICEF HQ NYC (2017-2019). Obecnie kieruje europejskim projektem CARA II, który ma na celu podniesienie komfortu i bezpieczeństwa kierowców 50+.
Jest autorem pierwszej regionalnej (Polska, Węgry, Ukraina) kampanii nt. urządzeń zabezpieczających dla dzieci połączonej z innowacyjnym programem edukacyjnym „Mój pierwszy fotelik” dla służby zdrowia oraz rodziców, objętej patronatem Programu Ulica Sezamkowa, regionach
ekspertów biomechaniki zderzeń i instytucji BRD. Następnie, ekspert ds. prawidłowego zabezpieczenia dzieci w podróży oraz poprawnego zapinania pasów w kampanii LOTOS „Mistrzowie w pasach”.

Obszar ekspertyzy:

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • efektywna edukacja BRD dzieci i młodzieży,
 • urządzenia zabezpieczające – pasy i foteliki,
 • kierowcy 50+,
 • kampanie społeczne i zmiany zachowań,
 • badania opinii i efektywności działań,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu.

Mariusz Mankiewicz
Członek Zarządu

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Mechaniczny. W ramach doskonalenia zawodowego ukończył m.in. kursy dla instruktorów nauki jazdy, diagnostów samochodowych, audytorów wewnętrznych oraz rzeczoznawców samochodowych. Od ukończenia studiów blisko związany z branżą motoryzacyjną (m.in. stacja obsługi samochodów, niezależne biuro rzeczoznawcze). W 1996 r. rozpoczął pracę w DEKRA Polska, tworząc od podstaw Dział Claims&Expertise. Obecnie na stanowisku Członka Zarządu – Head of Operation Grupy DEKRA. Od 2011 zaangażowany w ramach działań DEKRA na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym: współpraca z Parlamentarnym Zespołem ds. bezpieczeństwa ruchu drogowym, promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez prezentacje corocznych Raportów Bezpieczeństwa DEKRA (wspólnie z Partnerstwem dla Bezpieczeństwa Drogowego), ogólnopolskie akcje dot. poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym „Bezpieczna droga do szkoły”, DEKRA SafetyCheck.

Obszar ekspertyzy:

 • wpływ stanu technicznego pojazdu na BRD,
 • badania techniczne pojazdów,
 • testy zderzeniowe,
 • postęp w konstrukcji pojazdów mający wpływ na BRD.

Dorota Olszewska

Dorota Olszewska
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego od czerwca 2020 roku, Kierownik Biura Towarzystwa Ekonomistów Polskich, w latach 2012 – 2018 Pełnomocniczka Zarządu, Manager Projektów i Komunikacji w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Wcześniej pracowała w Krajowym Centrum ds. AIDS i Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii – Agendach Ministerstwa Zdrowia. W swojej pracy od początku ściśle związana z tematyką profilaktyki, edukacji społecznej, a także społecznej odpowiedzialności biznesu. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku Historia, a także Akademii L. Koźmińskiego na kierunku „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”.

Obszar ekspertyzy:

 • bezpieczeństwo drogowe,
 • kampanie społeczne,
 • transport dzieci i młodzieży,
 • komunikacja zbiorowa,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu.

Leszek Wieciech
Wiceprezes Zarządu

Doradca Zarządu Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej. Ekspert w dziedzinie komunikacji zewnętrznej, CSR i lobbingu. Od 1999 związany z obszarem energii i klimatu. W latach 2009-2019 kierował Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego, zrzeszającą główne przedsiębiorstwa działające w sektorze paliw ciekłych i smarów, jako Dyrektor Generalny, a od 2013 jako Prezes-Dyrektor Generalny. Był odpowiedzialny za udaną realizację szeregu działań lobbingowych, związanych z sektorem paliwowym. Jeden z pionierów edukacji w zakresie odpowiedzialnego biznesu (CSR) w Polsce, współautor raportu „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce” (UNDP 2007). Członek-założyciel stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Współautor przewodnika „Bezpieczna Flota – standardy bezpieczeństwa w zarządzaniu samochodami służbowymi” (Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa 2006). Autor artykułów i komentarzy na temat BRD. Zwolennik holistycznego podejścia do ochrony środowiska i klimatu, bezpieczeństwa ruchu drogowego i organizacji komunikacji publicznej.

Obszar ekspertyzy:

 • bezpieczeństwo drogowe,
 • infrastruktura drogowa,
 • zrównoważony rozwój

Maciej Wroński

Prezes Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska. Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Oprócz działalności w TLP, pracował też m.in. jako: rzemieślnik, przedsiębiorca, urzędnik w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, Krajowy Konsultant w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektor Departamentu Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu, dyrektor ds. legislacyjno-prawnych w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych oraz dyrektor Biura Prawnego w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Transportu Drogowego. Do swoich szczególnych osiągnięć zawodowych zalicza m.in. współautorstwo większości aktów prawnych w zakresie ruchu i transportu drogowego, reformę systemu szkolenia kandydatów na kierowców i wdrożenie zmian i procesów związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Przez 17 lat uczestniczył w pracach komisji sejmowych i senackich związanych z transportem i ruchem drogowym. Brał udział w pracach na rzecz powołania Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce. Jest autorem licznych publikacji, był wykładowcą na studiach podyplomowych i kursach akademickich. Przez wiele lat aktywny społecznie, działając m.in. na rzecz bezpieczeństwa drogowego i trzeźwości kierowców. W 2016 roku zajął 40 miejsce w rankingu “Gazety Prawnej” najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką honorową „Zasłużony Dla Transportu RP”.

Obszar ekspertyzy:

 • prawo w zakresie ruchu drogowego, transportu drogowego, drogownictwa (krajowe, unijne i międzynarodowe);
 • praktyczne, prawne i społeczne aspekty BRD;
 • zasady ruchu drogowego;
 • egzekucja prawa, profilaktyka, prewencja;
 • systemy teleinformatyczne, its (wspomagające egzekwowanie prawa, wspomagające efektywność systemu transportowego etc.);
 • nowe technologie mające wpływ na BRD;
 • kwalifikacje kierowców, w tym szkolenie, egzaminowanie i inne wymagania;
 • organizacja systemu BRD (aspekt normatywny, instytucjonalny, multidyscyplinarny, społeczny).

Joanna Żukowska
Członek Rady Programowej

specjalista inżynierii drogowej i bezpieczeństwa transportu. Prowadzi badania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem transportu, a zwłaszcza bezpieczeństwem ruchu drogowego. Głównymi obszarami jej zainteresowań naukowych są: modelowanie ryzyka w ruchu drogowym, prognozowanie trendów bezpieczeństwa oraz programowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji traktujących o bezpieczeństwie transportu, ekspertyz dla Ministerstwa Infrastruktury i Banku Światowego oraz koncepcji optymalizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem w strukturach administracji na szczeblu krajowym i samorządowym. Współpracuje z europejskim ośrodkami naukowymi. Jest współorganizatorem i sekretarzem naukowym trzynastu edycji Międzynarodowego Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT. Obecnie pracuje na stanowisku profesora Politechniki Gdańskiej i pełni funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Obszar ekspertyzy:

 • systemowe Podejście do Zarządzania BRD,
 • założenia Wizji Zero i jej wdrażanie w praktyce,
 • kultura Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.Zapoznaj się z poniższymi dokumentami: