Biuro Prasowe PBD

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami w tematach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pytania prosimy kierować na poniższy adres mailowy – pomożemy Państwu skontaktować się z ekspertem specjalizującym się w danej dziedzinie.

biuro@pbd.org.pl

Experci PBD

Andrzej Grzegorczyk
Członek Rady Programowej

Absolwent Politechniki Krakowskiej na wydziale Budownictwa Lądowego; studia podyplomowe z inżynierii ruchu w Politechnice Krakowskiej i Narodowej Szkole Dróg i Mostów w Paryżu. Staże techniczne we Francji, Finlandii i Holandii. Uprawniony do projektowania i prowadzenia robót, rzeczoznawca, również Komisji Europejskiej (Taiex) oraz ekspert Banku Światowego. Pracował w jednostkach obecnej Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad od 1970 do 1992 roku. Od tego czasu Dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury do 2010 r. Dyrektor ds. Projektu i doradca zarządu w firmie Saferoad Sp. z o.o. we Włocławku.  Doradca dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie do 2012 r. Wykładowca na studiach podyplomowych z psychologii transportu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Uniwersytecie Warszawskim.  Od 2000 roku Członek Komisji Budownictwa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie. Członek założyciel GRSP w Genewie oraz Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Członek sekcji drogowej rady naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie oraz członek Polskiego Klastra Edukacyjnego.

Obszar ekspertyzy:

 • bezpieczeństwo drogowe,
 • infrastruktura drogowa,
 • psychologia transportu.

Radosław Czapski
Członek Rady Programowej

Pracuje w Banku Światowym od 2004. Od 2018 r. Kierownik Programu (Program Manager) w Global Road Safety Facility (GRSF) w Waszyngtonie. Zajmuje się koordynacją i realizacją prowadzonych przez GRSF globalnych i regionalnych przedsięwzięć doradczych, badawczych i analitycznych dotyczących poprawy bezpieczeństwa drogowego w krajach rozwijających się. Nadzoruje także i uczestniczy w przygotowaniach i wspiera realizację projektów infrastrukturalnych Banku Światowego, zwłaszcza w zakresie zapewnienia przez nie trwałej poprawy bezpieczeństwa drogowego. Przedtem pracował w Warszawskim biurze Banku Światowego koordynując projekty transportowe i infrastrukturalne w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej. Prowadził lub współuczestniczył w przygotowaniu i realizacji szeregu prac analitycznych i projektów pożyczkowych związanych z infrastrukturą transportową, bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz rozwojem regionalnych i miejskich systemów transportowych prowadzonych przez Bank Światowy w Europie Środkowej (Polska, Ukraina, Rumunia, Chorwacja, Mołdawia) i w krajach rozwijających się. Wcześniej w międzynarodowej firmie doradczej Booz Allen Hamilton doradzał firmom komercyjnym, samorządom i międzynarodowym organizacjom i instytucjom pomocowym (UE, EBOiR, Bank Światowy) w zagadnieniach związanych z rozwojem infrastruktury oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw. W latach 90-tych podczas pracy w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce zajmował się koordynacją reform sektorowych i realizacji programów pomocowych finansowanych ze środków UE. Ma wykształcenie inżynierskie uzupełnione międzynarodowym dyplomem MBA.

Obszar ekspertyzy:

 • bezpieczeństwo infrastruktury drogowej,
 • strategie i programy poprawy bezpieczeństwa drogowego,
 • systemy zbierania danych, monitorowanie i ocena stanu bezpieczeństwa drogowego,
 • instytucje koordynujące i zarządzające bezpieczeństwem drogowym.

Marcin Flieger
Przewodniczący Rady Programowej

Program Manager w Global Road Safety Partnership w Genewie, odpowiedzialny za program budowy potencjału policji drogowej. Absolwent Wyższej Szkoły Policji oraz Wydziału Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1993-2017 funkcjonariusz Policji, pełnił służbę w komórkach ruchu drogowego w Komendzie Stołecznej oraz Komendzie Głównej Policji, gdzie zajmował się realizacją, a następnie planowaniem i nadzorowaniem działań zwianych z efektywnym nadzorem nad ruchem drogowym. Od 2011 roku pełnił służbę w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, gdzie odpowiedzialny był za budowę i funkcjonowanie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (system fotoradarowy). Był przedstawicielem polskiej Policji ruchu drogowego w TISPOL -Europejskiej Sieci Policji Ruchu Drogowego (obecnie RoadPOL), członek Komitety Wykonawczego tej organizacji w latach 2006-2008. Współuczestniczył w szeregu projektów Komisji Europejskiej wspierających działania BRD w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Od 2017 roku Program manager w GRSP w Genewie, gdzie realizuje program wzmacniający potencjał sił policyjnych w wybranych krajach o niskim i średnim dochodzie w Azji, Afryce i Ameryce Południowej.

Obszar ekspertyzy:

 • prawo i regulacje w zakresie ruchu drogowego,
 • działania związane z egzekwowaniem prawa,
 • technologie poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • systemowe podejście do bezpieczeństwa ruch drogowego – Safe System,
 • międzynarodowe rozwiązanie poprawiające BRD,
 • działania społeczne i edukacyjne.

Barbara Król
Członek Rady Programowej

ekspertka i pasjonatka zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego,
komunikacji społecznej, budowania partnerstw, psychologii transportu i zmian
zachowań; pracowała m.in. w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
(2004-2009); w Globalnym Partnerstwie Bezpieczeństwa Drogowego – GRSP
Genewa (2010-2011), Centrum Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w IBDiM (2012-2013), a także była głównym ekspertem projektu Europejskiego Banku Inwestycyjnego Modernizacja Infrastruktury i poprawy BRD na Ukrainie (2015-2017) oraz prowadziła globalny projekt Zapobieganie obrażeniom dzieci w wypadkach drogowych w UNICEF HQ NYC (2017-2019). Obecnie kieruje europejskim projektem CARA II, który ma na celu podniesienie komfortu i bezpieczeństwa kierowców 50+.
Jest autorem pierwszej regionalnej (Polska, Węgry, Ukraina) kampanii nt. urządzeń zabezpieczających dla dzieci połączonej z innowacyjnym programem edukacyjnym „Mój pierwszy fotelik” dla służby zdrowia oraz rodziców, objętej patronatem Programu Ulica Sezamkowa, regionach
ekspertów biomechaniki zderzeń i instytucji BRD. Następnie, ekspert ds. prawidłowego zabezpieczenia dzieci w podróży oraz poprawnego zapinania pasów w kampanii LOTOS „Mistrzowie w pasach”.

Obszar ekspertyzy:

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • efektywna edukacja BRD dzieci i młodzieży,
 • urządzenia zabezpieczające – pasy i foteliki,
 • kierowcy 50+,
 • kampanie społeczne i zmiany zachowań,
 • badania opinii i efektywności działań,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu.

Mariusz Mankiewicz
Członek Zarządu

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Mechaniczny. W ramach doskonalenia zawodowego ukończył m.in. kursy dla instruktorów nauki jazdy, diagnostów samochodowych, audytorów wewnętrznych oraz rzeczoznawców samochodowych. Od ukończenia studiów blisko związany z branżą motoryzacyjną (m.in. stacja obsługi samochodów, niezależne biuro rzeczoznawcze). W 1996 r. rozpoczął pracę w DEKRA Polska, tworząc od podstaw Dział Claims&Expertise. Obecnie na stanowisku Członka Zarządu – Head of Operation Grupy DEKRA. Od 2011 zaangażowany w ramach działań DEKRA na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym: współpraca z Parlamentarnym Zespołem ds. bezpieczeństwa ruchu drogowym, promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez prezentacje corocznych Raportów Bezpieczeństwa DEKRA (wspólnie z Partnerstwem dla Bezpieczeństwa Drogowego), ogólnopolskie akcje dot. poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym „Bezpieczna droga do szkoły”, DEKRA SafetyCheck.

Obszar ekspertyzy:

 • wpływ stanu technicznego pojazdu na BRD,
 • badania techniczne pojazdów,
 • testy zderzeniowe,
 • postęp w konstrukcji pojazdów mający wpływ na BRD.

Dorota Olszewska

Dorota Olszewska
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego od czerwca 2020 roku, Kierownik Biura Towarzystwa Ekonomistów Polskich, w latach 2012 – 2018 Pełnomocniczka Zarządu, Manager Projektów i Komunikacji w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Wcześniej pracowała w Krajowym Centrum ds. AIDS i Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii – Agendach Ministerstwa Zdrowia. W swojej pracy od początku ściśle związana z tematyką profilaktyki, edukacji społecznej, a także społecznej odpowiedzialności biznesu. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku Historia, a także Akademii L. Koźmińskiego na kierunku „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”.

Obszar ekspertyzy:

 • bezpieczeństwo drogowe,
 • kampanie społeczne,
 • transport dzieci i młodzieży,
 • komunikacja zbiorowa,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu.

Leszek Wieciech
Wiceprezes Zarządu

Doradca Zarządu Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej. Ekspert w dziedzinie komunikacji zewnętrznej, CSR i lobbingu. Od 1999 związany z obszarem energii i klimatu. W latach 2009-2019 kierował Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego, zrzeszającą główne przedsiębiorstwa działające w sektorze paliw ciekłych i smarów, jako Dyrektor Generalny, a od 2013 jako Prezes-Dyrektor Generalny. Był odpowiedzialny za udaną realizację szeregu działań lobbingowych, związanych z sektorem paliwowym. Jeden z pionierów edukacji w zakresie odpowiedzialnego biznesu (CSR) w Polsce, współautor raportu „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce” (UNDP 2007). Członek-założyciel stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Współautor przewodnika „Bezpieczna Flota – standardy bezpieczeństwa w zarządzaniu samochodami służbowymi” (Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa 2006). Autor artykułów i komentarzy na temat BRD. Zwolennik holistycznego podejścia do ochrony środowiska i klimatu, bezpieczeństwa ruchu drogowego i organizacji komunikacji publicznej.

Obszar ekspertyzy:

 • bezpieczeństwo drogowe,
 • infrastruktura drogowa,
 • zrównoważony rozwój

Maciej Wroński

Prezes Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska. Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Oprócz działalności w TLP, pracował też m.in. jako: rzemieślnik, przedsiębiorca, urzędnik w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, Krajowy Konsultant w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektor Departamentu Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu, dyrektor ds. legislacyjno-prawnych w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych oraz dyrektor Biura Prawnego w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Transportu Drogowego. Do swoich szczególnych osiągnięć zawodowych zalicza m.in. współautorstwo większości aktów prawnych w zakresie ruchu i transportu drogowego, reformę systemu szkolenia kandydatów na kierowców i wdrożenie zmian i procesów związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Przez 17 lat uczestniczył w pracach komisji sejmowych i senackich związanych z transportem i ruchem drogowym. Brał udział w pracach na rzecz powołania Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce. Jest autorem licznych publikacji, był wykładowcą na studiach podyplomowych i kursach akademickich. Przez wiele lat aktywny społecznie, działając m.in. na rzecz bezpieczeństwa drogowego i trzeźwości kierowców. W 2016 roku zajął 40 miejsce w rankingu “Gazety Prawnej” najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką honorową „Zasłużony Dla Transportu RP”.

Obszar ekspertyzy:

 • prawo w zakresie ruchu drogowego, transportu drogowego, drogownictwa (krajowe, unijne i międzynarodowe);
 • praktyczne, prawne i społeczne aspekty BRD;
 • zasady ruchu drogowego;
 • egzekucja prawa, profilaktyka, prewencja;
 • systemy teleinformatyczne, its (wspomagające egzekwowanie prawa, wspomagające efektywność systemu transportowego etc.);
 • nowe technologie mające wpływ na BRD;
 • kwalifikacje kierowców, w tym szkolenie, egzaminowanie i inne wymagania;
 • organizacja systemu BRD (aspekt normatywny, instytucjonalny, multidyscyplinarny, społeczny).

Joanna Żukowska
Członek Rady Programowej

specjalista inżynierii drogowej i bezpieczeństwa transportu. Prowadzi badania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem transportu, a zwłaszcza bezpieczeństwem ruchu drogowego. Głównymi obszarami jej zainteresowań naukowych są: modelowanie ryzyka w ruchu drogowym, prognozowanie trendów bezpieczeństwa oraz programowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji traktujących o bezpieczeństwie transportu, ekspertyz dla Ministerstwa Infrastruktury i Banku Światowego oraz koncepcji optymalizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem w strukturach administracji na szczeblu krajowym i samorządowym. Współpracuje z europejskim ośrodkami naukowymi. Jest współorganizatorem i sekretarzem naukowym trzynastu edycji Międzynarodowego Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT. Obecnie pracuje na stanowisku profesora Politechniki Gdańskiej i pełni funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Obszar ekspertyzy:

 • systemowe Podejście do Zarządzania BRD,
 • założenia Wizji Zero i jej wdrażanie w praktyce,
 • kultura Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Andrzej Łabęcki
Członek Rady Programowej

Andrzej Łabęcki to praktyk, który całe życie zawodowe poświęcił motoryzacji, a dokładniej przez ponad 40 lat był zawodowym kierowcą wykonującym międzynarodowe przewozy drogowe nie tylko po krajach Europy, ale również po krajach bliskiego wschodu między innymi Iranu, Iraku, Kuwejtu, Syrii, Jordanii czy Pakistanu. Doświadczenie zdobywał nie tylko za kierownicą samochodów ciężarowych, ale również wykonując jazdy autobusami turystycznymi wożąc turystów po całej Europie jak i wykonując jazdy na liniach regularnych do większości krajów europejskich. W swoim życiu przejeździł ponad 6 milionów kilometrów. Były Mistrz Polski i medalista kilku Mistrzostw Świata kierowców zawodowych, odznaczony srebrnym medalem UICR, jak również złotą odznaką IRU przyznawaną kierowcom zawodowym, za wieloletnią bezpieczną i bezawaryjną  jazdę na trasach międzynarodowych.
Instruktor nauki i techniki jazdy wszystkich kategorii prawa jazdy aktualnie szkolący kierowców zawodowych w obszarze tak nauki jazdy jak i kwalifikacji zawodowych.
Od 2013 roku Prezes Stowarzyszenia Klub Polskiego Trakera jedynej w Polsce organizacji należącej do UICR – największej światowej organizacji zrzeszających kierowców zawodowych na świecie. Pomimo przejścia na emeryturę cały czas czynnie uczestniczy w programach wspierających bezpieczeństwo na drodze, w szczególności poprzez prowadzenie zajęć propagujących wśród kierowców zawodowych idę bezpiecznego i co bardzo ważne świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym

Obszar ekspertyzy:

 • bezpieczeństwo drogowe,
 • zasady ruchu drogowego,
 • szkolenie kierowców,
 • kwalifikacje kierowców, w tym szkolenie, egzaminowanie i inne wymagania
 • praktyczne i prawne aspekty brdZapoznaj się z poniższymi dokumentami: