Dekada działań BRD

Światowa Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Commission for Global Road Safety) w sprawozdaniu za rok 2009 wezwała do ogłoszenia Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w latach 2011-2020. Poparcie dla tej inicjatywy wyraziła m.in. Współpraca Narodów Zjednoczonych na rzecz Bezpieczeństwa Ruch Drogowego. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawozdaniu za rok 2009 dla Zgromadzenia Ogólnego zachęca państwa członkowskie do wsparcia wysiłków na rzecz ustanowienia Dekady. Dekada jest okazją do długoterminowych i skoordynowanych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w skali regionalnej, krajowej i lokalnej.

Plan Globalny na Dekadę BRD 2011-2020 został stworzony przy współpracy Narodów Zjednoczonych ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (UNRSC) oraz zaangażowane strony z całego świata. Aby osiągnąć zamierzony cel, Plan Globalny prezentuje pięć kategorii – „filarów” działań:

Filar 1: Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego

Filar 2: Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie mobilności i dostępności dla wszystkich uczestników ruchu

Filar 3: Poprawa bezpieczeństwa pojazdów

Filar 4: Kształtowanie i zmiana zachowań użytkowników dróg

Filar 5: Ratownictwo drogowe i opieka powypadkowa