Aktualności

Walne Zebranie PBD: Andrzej Grzegorczyk honorowym prezesem Partnerstwa

19.6.2023 14:39

16 czerwca br. w siedzibie DEKRA Polska w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, na którym Zarząd przedstawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2022 oraz plan działań na rok 2023. Członkowie jednogłośnie zatwierdzili przedstawione dokumenty. 

Ponadto na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Sebastiana Margalskiego, który na tej funkcji zastąpi Barbarę Król oraz zdecydowano o przyznaniu tytułu honorowego Prezesa Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego Andrzejowi Grzegorczykowi.

Andrzej Grzegorczyk jest jednym z założycieli Partnerstwa, ekspertem i osobą bardzo zasłużoną dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Andrzej Grzegorczyk – notka biograficzna:

Absolwent Politechniki Krakowskiej na wydziale Budownictwa Lądowego; studia podyplomowe z inżynierii ruchu w Politechnice Krakowskiej i Narodowej Szkole Dróg i Mostów w Paryżu. Staże techniczne we Francji, Finlandii i Holandii. Uprawniony do projektowania i prowadzenia robót, rzeczoznawca, również Komisji Europejskiej (Taiex) oraz ekspert Banku Światowego. Pracował w jednostkach obecnej Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad od 1970 do 1992 roku. Od tego czasu Dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury do 2010 r. Dyrektor ds. Projektu i doradca zarządu w firmie Saferoad Sp. z o.o. we Włocławku.  Doradca dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie do 2012 r. Wykładowca na studiach podyplomowych z psychologii transportu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Uniwersytecie Warszawskim.  Od 2000 roku Członek Komisji Budownictwa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie. Członek założyciel GRSP w Genewie oraz Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Członek sekcji drogowej rady naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie oraz członek Polskiego Klastra Edukacyjnego. Wiceprezes Fundacji Zapobiegania Wypadkom Drogowym.

Serdeczne podziękowania składamy na ręce Pana Prezesa Mariusza Mankiewicza z firmy DEKRA Polska za udostępnienie sali na spotkanie.