Ograniczenia prędkości ratują życie

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 13 października 2008 w całym kraju wystartowała ogólnopolska kampania społeczna pt. „Ograniczenia prędkości ratują życie”. Kampania została przygotowana przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy wsparciu Komendy Głównej Policji.

Kampania „Ograniczenia prędkości ratują życie” swoim zasięgiem objęła całą Polskę i była emitowana w kinach, internecie oraz radiu. Trzy 15-sekundowe spoty zostały zrealizowane na podstawie zwycięskiego scenariusza w konkursie „Filmowcy – radarowcy” ogłoszonym w 2007 roku z okazji Światowego Tygodnia BRD pod egidą ONZ przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Spójna kreacja całej kampanii została przygotowana przez Fabrykę Komunikacji Społecznej. Reklamy przypominające o przestrzeganiu wyznaczonych limitów prędkości będą umieszczone także na tyłach autobusów, bilbordach oraz ulotkach rozdawanych przez Policję i na stacjach benzynowych.