Santander Bank Polska

Santander Bank Polska jest trzecim pod względem wielkości aktywów bankiem w Polsce, oferującym rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Bank świadczy usługi za pośrednictwem jednej z największych w Polsce sieci oddziałów i placówek partnerskich jak również poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną.

Od 2015 r. Santander Bank Polska realizuje edukacyjny projekt Jak Jeździsz, który szerzy ideę odpowiedzialnego i kulturalnego zachowania na drodze. Mówimy do młodych przedstawiając problem tak, jak nikt wcześniej. Pokazujemy, że lekcja odpowiedzialności na drodze nie musi być nudna. Dążymy do stworzenia największej w kraju społeczności kierowców, którzy mają realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w Polsce.

www.santander.pl
www.jakjezdzisz.pl