Fundacja Inter Cars

Fundacja Inter Cars została powołana w 2021 roku, w ramach realizacji założeń strategii zrównoważonego rozwoju firmy Inter Cars S.A.  Grupa Inter Cars od lat jest liderem w dystrybucji części zamiennych do samochodów osobowych i ciężarowych na polskim rynku motoryzacyjnym. W ofercie firmy znaleźć można ponad dwa miliony części zamiennych do pojazdów osobowych i ciężarowych, a także części do motocykli, maszyn rolniczych i przemysłowych oraz akcesoria dla kierowców.
Działania społeczne są integralną częścią funkcjonowania Inter Cars, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, w których Fundator prowadzi działalność. Fundacja Inter Cars została powołana, aby maksymalizować pozytywny wpływ społeczny działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars SA. Odpowiedzialność Inter Cars wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego przejawia się w prowadzeniu działalności biznesowej, która nie dopuszcza do degradacji kapitałów – zarówno społecznego, jak i przyrodniczego, skupiając się na etycznym prowadzeniu biznesu, przestrzegając norm we wszystkich obszarach.

Poprzez nasze autorskie programy i partnerską współpracę z organizacjami eksportujemy innowacje i wartości będące podstawą rozwoju firmy Inter Cars – pasję i zaangażowanie, partnerstwo, wiarygodność, lojalność oraz przywództwo przez przykładZgodnie z obowiązującą strategią odpowiedzialnego biznesu Grupy Kapitałowej Inter Cars tworzymy podstawy dla promowania przedsiębiorczości oraz wsparcia edukacji i rozwoju kwalifikacji zawodowych kadr odpowiadając na potrzeby rynku pracy w naszej branży. 

 

Więcej informacji: https://inwestor.intercars.com.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/fundacja-inter-cars/o-fundacji/