PZU

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA jest jedną z najstarszych oraz największych grup ubezpieczeniowych w Polsce. W skład Grupy wchodzi blisko trzydzieści podmiotów w Polsce i za granicą. PZU uczestniczy w życiu Polaków, gwarantując ochronę ubezpieczeniową ich życia i mienia. Dba o ich przyszłe emerytury oraz inwestycje.

PZU dysponuje największą spośród polskich ubezpieczycieli siecią ok. 700 placówek, obejmujących swoim zasięgiem całą Polskę. Współpracuje również na wyłączność z ponad 8 tys. agentów ubezpieczeniowych.

PZU jest liderem rynku ubezpieczeń w Polsce i niezmiennie wiedzie prym wśród firm ubezpieczeniowych, jeśli chodzi o popularność, zaufanie i wiarygodność. Firma odgrywa szczególną rolę na rynku kapitałowym. Jest jedną z największych spółek notowanych publicznie i jednym z bardziej znaczących inwestorów. Przez ostatnie lata PZU przechodzi wyraźną transformację, przekształcając się w nowoczesną, efektywną i sprawnie zarządzaną instytucję finansową, nastawioną na zaspokajanie potrzeb klientów. W tym roku nadszedł czas na głośne poinformowanie o tych zmianach i podkreślenie wysokich aspiracji.

www.pzu.pl