Aktualności Wyróżnione

Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

12.6.2024 13:07

11 czerwca 2024 roku Walne Zebranie Członków wybrało na dwuletnia kadencję nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. 

Dorota Olszewska została ponownie wybrana na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia. Wiceprezesem na kolejną kadencję wybrano Leszka Wieciecha. Marcin Ślęzak również kontynuuje swoją pracę w Zarządzie, podczas gdy nowymi członkami zostali Jacek Wojciechowicz oraz Katarzyna Oleksowicz.

Nowy Zarząd Stowarzyszenia:

  • Prezes: Dorota Olszewska
  • Wiceprezes: Leszek Wieciech
  • Członkowie Zarządu:
    • Marcin Ślęzak
    • Jacek Wojciechowicz
    • Katarzyna Oleksowicz

W wyniku głosowania wybrano również nową Komisję Rewizyjną, w której skład weszli Barbara Król, Barbara Bąk oraz Sebastian Margalski.

Podczas zebrania przyjęto także szereg kluczowych uchwał, które będą miały wpływ na przyszłą działalność Stowarzyszenia. Wszystkie uchwały zostały jednogłośnie zatwierdzone przez członków, co podkreśla szerokie poparcie dla zaproponowanych działań i strategii.

Zarządowi w nowym składzie życzymy sukcesów. Dziękujemy Elwirze Kobylińskiej i Mariuszowi Mankiewiczowi za dotychczasową pracę w Zarządzie i wspólne działania na rzecz poprawy brd w Polsce.