Aktualności

Marcowy konkurs dla Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa

9.3.2016 14:38

ZADANIE KONKURSOWE

Konkurs polega na stworzeniu przez uczniów Dekalogu Kulturalnego Rowerzysty. Kodeks powinien zawierać główne zasady, jakich przestrzega kulturalny rowerzysta, który porusza się bezpiecznie i zgodnie z przepisami ruchu drogowego.  

Praca powinna mieścić się na stronie formatu A4. Jury weźmie pod uwagę również stronę graficzną przesłanych dekalogów.

 

CZAS TRWANIA KONKURSU

9 marca – 11 kwietnia 2016 roku

 

NAGRODY DO WYGRANIA

W konkursie przewidziana jest nagroda dla najlepszej pracy. Zwycięski Klub otrzyma drukarkę z funkcją kopiowania i skanowania o wartości do 750 złotych brutto.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie prac drogą elektroniczną do 11 kwietnia br. Jury wyłonione przez Organizatora będzie oceniało prace pod względem zawartości merytorycznej, a także graficznej biorąc pod uwagę kreatywność, oryginalność i zgodność z tematem.

 

Laureat konkursu zostanie ogłoszony do 18 kwietnia 2016 roku na stronie internetowej www.pbd.org.pl/szkolne-kluby-bezpieczenstwa.

 

Więcej informacji o konkursie znajduje się w umieszczonym poniżej Regulaminie.