Kontakt

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

ul. Mokotowska 14
00- 561 Warszawa

tel. 608 622 027

e-mail: biuro@pbd.org.pl

NIP: 525-240-29-30
REGON: 141005399

Numer konta:  BNP Paribas Bank Polska S.A. 65 2030 0045 1110 0000 0325 3770