Kontakt

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

ul. Mokotowska 14
00- 561 Warszawa

NIP: 525-240-29-30
REGON: 141005399

e-mail: info@pbd.org.pl

Numer konta:  Bank BGŻ 65 2030 0045 1110 0000 0325 3770

Agata Gajos
Dyrektor Zarządzająca

tel. 608 622 027
e-mail: agata.gajos@pbd.org.pl