Członkowie Zarządu:

Dorota Olszewska

Dorota Olszewska
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego od czerwca 2020 roku, Kierownik Biura Towarzystwa Ekonomistów Polskich, w latach 2012 – 2018 Pełnomocniczka Zarządu, Manager Projektów i Komunikacji w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Wcześniej pracowała w Krajowym Centrum ds. AIDS i Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii – Agendach Ministerstwa Zdrowia. W swojej pracy od początku ściśle związana z tematyką profilaktyki, edukacji społecznej, a także społecznej odpowiedzialności biznesu. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku Historia, a także Akademii L. Koźmińskiego na kierunku „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”.

Kontakt: dorota.olszewska@pbd.org.pl


Leszek Wieciech

Leszek Wieciech
Wiceprezes Zarządu

Doradca Zarządu Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej. Ekspert w dziedzinie komunikacji zewnętrznej, CSR i lobbingu. Od 1999 związany z obszarem energii i klimatu. W latach 2009-2019 kierował Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego, zrzeszającą główne przedsiębiorstwa działające w sektorze paliw ciekłych i smarów, jako Dyrektor Generalny, a od 2013 jako Prezes-Dyrektor Generalny. Był odpowiedzialny za udaną realizację szeregu działań lobbingowych, związanych z sektorem paliwowym. Jeden z pionierów edukacji w zakresie odpowiedzialnego biznesu (CSR) w Polsce, współautor raportu „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce” (UNDP 2007). Członek-założyciel stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Współautor przewodnika „Bezpieczna Flota – standardy bezpieczeństwa w zarządzaniu samochodami służbowymi” (Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa 2006). Autor artykułów i komentarzy na temat BRD. Zwolennik holistycznego podejścia do ochrony środowiska i klimatu, bezpieczeństwa ruchu drogowego i organizacji komunikacji publicznej.


Elwira Kobylińska
Członek Zarządu

Absolwentka Politechniki Warszawskiej; studia podyplomowych z Public Relations oraz Zarządzania marką. W latach 2017 –2020 Wiceprezes Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.  Koordynatorka wielu kampanii społecznych z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowanych w ramach współpracy ze spółką Tramwaje Warszawskie, w tym akcji “Odłóż smartfon i żyj” nagrodzonej Srebrnym Spinaczem przez branżę PR. W 2020 zrealizowała ogólnopolską kampanię prewencyjną: “Prowadzisz? Odłóż  telefon” przy współpracy z PZU.


Mariusz Mankiewicz

Mariusz Mankiewicz
Członek Zarządu

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Mechaniczny. W ramach doskonalenia zawodowego ukończył m.in. kursy dla instruktorów nauki jazdy, diagnostów samochodowych, audytorów wewnętrznych oraz rzeczoznawców samochodowych. Od ukończenia studiów blisko związany z branżą motoryzacyjną (m.in. stacja obsługi samochodów, niezależne biuro rzeczoznawcze). W 1996 r. rozpoczął pracę w DEKRA Polska, tworząc od podstaw Dział Claims&Expertise. Obecnie na stanowisku Członka Zarządu – Head of Operation Grupy DEKRA. Od 2011 zaangażowany w ramach działań DEKRA na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym: współpraca z Parlamentarnym Zespołem ds. bezpieczeństwa ruchu drogowym, promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez prezentacje corocznych Raportów Bezpieczeństwa DEKRA (wspólnie z Partnerstwem dla Bezpieczeństwa Drogowego), ogólnopolskie akcje dot. poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym „Bezpieczna droga do szkoły”, DEKRA SafetyCheck.


Marcin Ślęzak

Marcin Ślęzak
Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn (2003). Ukończył studia podyplomowe MBA (2008). Uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych (2014). Z dniem 1 lipca 2016 r. mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Od 1 października 2013 r. kieruje Instytutem Transportu Samochodowego. Specjalista z zakresu silników spalinowych, diagnostyki pojazdów i ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z motoryzacji. Znawca tematyki związanej z pojazdami autonomicznymi, elektromobilnością oraz bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Współautor projektów aktów prawnych z dziedziny szerokorozumianego transportu drogowego. Wykonawca prac studialnych, badawczych i wdrożeniowych ze szczególnym uwzględnieniem elementów i podsystemów inteligentnych systemów transportowych oraz systemów informatycznych pojazdów.

Rada programowa

Marcin Flieger – Przewodniczący

Joanna Żukowska

Maria Dąbrowska-Loranc

Barbara Król

Anna Zielińska

Agata Jaździk-Osmólska

Radek Czapski

Jacek Wojciechowicz

Andrzej Grzegorczyk

Piotr Sarnecki

Bartłomiej Morzycki

Andrzej Łabęcki