Członkowie Zarządu:

Bartłomiej Morzycki
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego od marca 2011 roku, wcześniej – od 2009 roku członek Zarządu PBD. Z wykształcenia politolog, z zawodu specjalista w zakresie komunikacji społecznej oraz współpracy z organami administracji publicznej. Od sierpnia 2017 roku Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie. W latach 2006 – 2017 pracował w koncernie 3M w Polsce odpowiadając za całokształt relacji z sektorem publicznym. W przeszłości pracował w agencji Public Relations oraz w instytucjach państwowych, m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Sejmie RP.

Kontakt: bartlomiej.morzycki@pbd.org.pl


Elwira Kobylińska
Wiceprezes Zarządu

Z wykształcenia mgr inżynier, absolwentka Politechniki Warszawskiej na wydziale Mechatroniki, z zawodu specjalista w zakresie marketingu i komunikacji społecznej. Ukończyła  studia podyplomowe z „Public Relations” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz „Zarządzanie marką” w Szkole Głównej Handlowej. W Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. od 2011 r., wcześniej pracowała w firmach handlowych. Zajmuje się organizacją kampanii społecznych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kontakt: Elwira.kobylinska@pbd.org.pl


Andrzej Grzegorczyk - Wiceprezes Zarządu

Andrzej Grzegorczyk
Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Krakowskiej na wydziale Budownictwa Lądowego; studia podyplomowe z inżynierii ruchu w Krakowie w Politechnice Krakowskiej i Narodowej Szkole Dróg i Mostów w Paryżu. Staże techniczne we Francji, Finlandii i Holandii. Uprawniony do projektowania i prowadzenia robót, rzeczoznawca, również Komisji Europejskiej (Taiex)oraz ekspert Banku Światowego. Pracował w jednostkach obecnej Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad od 1970 do 1992 roku. Od tego czasu Dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury do 2010 r . Obecne zatrudniony jako dyrektor ds. Projektu w firmie Saferoad CEE Sp. z o.o. we Włocławku.  Doradca dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie do 2012 r. Wykładowca na studiach podyplomowych z psychologii transportu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Uniwersytecie Warszawskim.  Od 2000 roku Członek Komisji Budownictwa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie. Członek założyciel GRSP w Genewie oraz Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Kontakt: andrzej.grzegorczyk@pbd.org.pl


Piotr Sarnecki
Członek Zarządu

Jest Dyrektorem Generalnym Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, organizacji pracodawców zrzeszającej czołowych producentów opon, której jednym z głównych celów jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Związek jest także zaangażowany w dbanie o wizerunek branży oponiarskiej w Polsce i Europie oraz dbanie o sprawy kluczowe dla rozwoju przemysłu. Wcześniej był m.in. dyrektorem ds. międzynarodowych w Konfederacji Pracodawców Lewiatan oraz dyrektorem jej biura w Brukseli, jako stały przedstawiciel przy UE i BUSINESSEUROPE. Swoje kompetencje wykorzystywał także jako członek Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) oraz Rady Nadzorczej PFRON. W tym czasie był aktywnym uczestnikiem dialogu społecznego jako członek zespołów negocjacyjnych na poziomie krajowym i unijnym. Jest magistrem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W wolnych chwilach najbardziej lubi odpoczynek w rodzinnym gronie.

Kontakt: piotr.sarnecki@pbd.org.pl


Maciej Wroński
Członek Zarządu

Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją pracę zawodową rozpoczynał w Departamencie Administracji Ruchu Drogowego w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, a kolejno pracował w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W latach 2003 – 2007 był Dyrektorem Departamentu Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, w 2007 – 2008 – był Dyrektorem ds. prawnych w ZMPD, a w 2008 – 2014 był Dyrektorem Biura Prawnego w OZPTD. Od 2014 r. pełni funkcję Przewodniczącego Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. Podczas swojej kariery zawodowej wdrażał niezbędne zmiany i procesy związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej, opracowywał szczegółowe założenia nowego systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz obecnie obowiązującą  strukturę BRD w Polsce. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasług oraz Zasłużony Dla Transportu RP.

Kontakt: maciej.wronski@pbd.org.pl

Rada programowa:

Joanna Żukowska – Przewodnicząca

Agata Szczech

Maria Dąbrowska-Loranc

Agata Jaździk-Osmólska

Leszek Wieciech

Radek Czapski

Marcin Ślęzak

Jacek Wojciechowicz

Zbigniew Rapciak

Mariusz Mankiewicz