Członkowie Zarządu:

Dorota Olszewska

Dorota Olszewska
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego od czerwca 2020 roku, Kierownik Biura Towarzystwa Ekonomistów Polskich, w latach 2012 – 2018 Pełnomocniczka Zarządu, Manager Projektów i Komunikacji w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Wcześniej pracowała w Krajowym Centrum ds. AIDS i Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii – Agendach Ministerstwa Zdrowia. W swojej pracy od początku ściśle związana z tematyką profilaktyki, edukacji społecznej, a także społecznej odpowiedzialności biznesu. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku Historia, a także Akademii L. Koźmińskiego na kierunku „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”.

Kontakt: dorota.olszewska@pbd.org.pl


Leszek Wieciech

Leszek Wieciech
Wiceprezes Zarządu

Doradca Zarządu Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej. Ekspert w dziedzinie komunikacji zewnętrznej, CSR i lobbingu. Od 1999 związany z obszarem energii i klimatu. W latach 2009-2019 kierował Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego, zrzeszającą główne przedsiębiorstwa działające w sektorze paliw ciekłych i smarów, jako Dyrektor Generalny, a od 2013 jako Prezes-Dyrektor Generalny. Był odpowiedzialny za udaną realizację szeregu działań lobbingowych, związanych z sektorem paliwowym. Jeden z pionierów edukacji w zakresie odpowiedzialnego biznesu (CSR) w Polsce, współautor raportu „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce” (UNDP 2007). Członek-założyciel stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Współautor przewodnika „Bezpieczna Flota – standardy bezpieczeństwa w zarządzaniu samochodami służbowymi” (Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa 2006). Autor artykułów i komentarzy na temat BRD. Zwolennik holistycznego podejścia do ochrony środowiska i klimatu, bezpieczeństwa ruchu drogowego i organizacji komunikacji publicznej.


Katarzyna Oleksowicz
Członkini Zarządu

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na kierunku Zarządzanie oraz studiów podyplomowych z Odpowiedzialnego Biznesu (ESG) na Collegium Civitas i Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako konsultantka, współpracując z dużymi organizacjami z sektora prywatnego i publicznego przy wdrażaniu zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie. Brała również udział w realizacji programu z obszaru ekonomii społecznej, który wspierał najbiedniejsze polskie gminy w aktywizacji lokalnych społeczności, przeciwdziałaniu wykluczeniu oraz rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych. Zawodowo związana z Fundacją Intercars.


Jacek Wojciechowicz
Członek Zarządu

Ekonomista i menadżer. Były dyrektor w PKP S.A. odpowiedzialny za współpracę z organizacjami międzynarodowymi, w tym z Bankiem Światowym i IFC. Były prezes Polskiej Fundacji Promocji Kadr. W latach 1996-2009 wyższy urzędnik Banku Światowego. Pełnił również szereg stanowisk kierowniczych, a także wykładał w Melbourne, Australia. Ekspert Komisji Europejskiej w obszarze innowacyjności. Ekspert ONZ (UN ECE) i UN Global Compact. Senior Advisor w German-Polish Ukrainian Society. Wykładowca w SGH i Akademii Dyplomatycznej. Komentator ekonomiczny (TOK FM)..


Marcin Ślęzak

Marcin Ślęzak
Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn (2003). Ukończył studia podyplomowe MBA (2008). Uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych (2014). Z dniem 1 lipca 2016 r. mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Od 1 października 2013 r. kieruje Instytutem Transportu Samochodowego. Specjalista z zakresu silników spalinowych, diagnostyki pojazdów i ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z motoryzacji. Znawca tematyki związanej z pojazdami autonomicznymi, elektromobilnością oraz bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Współautor projektów aktów prawnych z dziedziny szerokorozumianego transportu drogowego. Wykonawca prac studialnych, badawczych i wdrożeniowych ze szczególnym uwzględnieniem elementów i podsystemów inteligentnych systemów transportowych oraz systemów informatycznych pojazdów.

Rada programowa

Marcin Flieger

Joanna Żukowska

Maria Dąbrowska-Loranc

Barbara Król

Anna Zielińska

Agata Jaździk-Osmólska

Radek Czapski

Jacek Wojciechowicz

Andrzej Grzegorczyk

Piotr Sarnecki

Bartłomiej Morzycki

Andrzej Łabęcki