Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej

STM powstało w 2001 roku. Jest organizacją prawną zrzeszającą głównie producentów, dostawców urządzeń, narzędzi oraz części zamiennych do warsztatów i serwisów pojazdów samochodowych.

Celem STOWARZYSZENIA TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ jest reprezentowanie interesów środowiska techniki motoryzacyjnej wobec innych podmiotów i organów państwowych i samorządowych. Przyczyniania się to do tworzenia warunków dla właściwego rozwoju motoryzacji oraz inspirowania, wspomagania i promowania nowoczesnej myśli technicznej  także w polskim wydaniu. Promujemy zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji na rynku motoryzacyjnym, co w naszym przekonaniu leży w interesie przedsiębiorców i klientów. Kształtujemy i upowszechniamy zasady etyki w obrocie gospodarczym. Współorganizujemy wystawy, targi, konferencje, wyjazdy specjalistyczne, spotkania tematyczne i inne imprezy promocyjne.

Współpracujemy z: Ministerstwem Infrastruktury, Transportowym Dozorem Technicznym, Urzędem Dozoru Technicznego, Instytutem Transportu  Samochodowego, Przemysłowym Instytutem Motoryzacji , Głównym Urzędem Miar, Stowarzyszeniem Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów.

Uczestniczymy w posiedzeniach Komisji i podkomisji sejmowych: Infrastruktury, Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, „Przyjazne Państwo”.

STOWARZYSZENIE TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wyposażenia Warsztatów Samochodowych EGEA w Brukseli www.egea-association.eu.

Zapraszamy na naszą stronę www.stm.org.pl