Aktualności Wyróżnione

Konkurs o nagrodę im. prof. Ryszarda Krystka – wydłużenie terminu zgłoszeń

1.2.2023 12:20

Kapituła Konkursu im. prof. Ryszarda Krystka zdecydowała o przedłużenie zgłaszania prac konkursowych do końca lutego 2023 r.

Celem konkursu jest popularyzacja wyróżniających się osiągnięć naukowych i badawczych z zakresu bezpieczeństwa drogowego oraz uhonorowanie postaci prof. Ryszarda Krystka.

W ramach konkursu zostaną wyłonione najlepsze prace dyplomowe i naukowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W Kategorii I oceniane zostaną prace dyplomowe: licencjackie, inżynierskie, magisterski, a w Kategorii II – prace naukowe: doktoraty i publikacje naukowe.

Laureat każdej z kategorii otrzyma pamiątkową statuetkę i nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych.

Jury złożone z ekspertów i największych autorytetów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, oceni pracę biorąc pod uwagę w szczególności innowacyjność i wartość naukową pracy, możliwość szerokiego zastosowania wyników i wniosków do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wielodyscyplinarne podejście do tego zagadnienia.

Regulamin i szczegóły konkursu dostępne są na stronie konkursu – https://www.pbd.org.pl/konkurs-krystek/

Ryszard Krystek (1941-2017) – polski inżynier, wizjoner, profesor nauk technicznych specjalizujący się w zagadnieniach związanych z inżynierią ruchu drogowego. Ceniony przez studentów i współpracowników wykładowca akademicki. Wiceminister infrastruktury w latach 2004–2005.

Twórca i prezes Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej oraz zastępca dyrektora ds. naukowych ITS w latach 2011-2016. Współzałożyciel Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.