Cel Konkursu:

Celem Konkursu o nagrodę im. prof. Ryszarda Krystka organizowanego przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest popularyzacja wyróżniających się osiągnięć naukowych i badawczych z zakresu bezpieczeństwa drogowego oraz uhonorowanie postaci prof. Ryszarda Krystka.

Nagroda

W ramach konkursu zostaną wyłonione najlepsze prace dyplomowe i naukowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

a. Kategoria I – prace dyplomowe: licencjackie, inżynierskie, magisterskie;

b. Kategoria II – prace naukowe: doktoraty i publikacje naukowe.

Laureat każdej z kategorii otrzyma pamiątkową statuetkę i nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych.

Ocena

Dokonując oceny członkowie Kapituły biorą pod uwagę, w szczególności:

1) innowacyjność i wartość naukowa pracy,

2) możliwość szerokiego zastosowania wyników i wniosków do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3) wielodyscyplinarne podejście do bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zgłoszenia

Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać:

1) Dziekani wydziałów, w których praca została obroniona,

2) Dyrektorzy instytutów naukowych lub badawczych,

3) Autor lub autorzy publikacji naukowych.

Praca prosimy fizycznie wysyłać na adres Stowarzyszenia:

ul. Mokotowska 14

00-561 Warszawa

lub w formie elektronicznej na adres biuro@pbd.org.pl

Terminy zgłoszeń:

a) 2 czerwca br. – Inauguracja Konkursu

b) 31 grudnia br. – koniec terminu nadsyłania zgłoszeń

c) czerwiec 2023 r. – ogłoszenie wyników

O prof. Ryszardzie Krystku

Ryszard Krystek (1941-2017) – polski inżynier, wizjoner, profesor nauk technicznych specjalizujący się w zagadnieniach związanych z inżynierią ruchu drogowego. Ceniony przez studentów i współpracowników wykładowca akademicki. Wiceminister infrastruktury w latach 2004–2005.

Twórca i prezes Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej oraz zastępca dyrektora ds. naukowych ITS w latach 2011-2016. Współzałożyciel Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Kapituła nagrody:

Przewodniczący Kapituły: prof. Marcin Ślęzak

Honorowa Przewodnicząca Kapituły: Urszula Krystek

Rada Programowa Stowarzyszenia:

dr hab. inż., prof. PG Joanna Żukowska

Maria Dąbrowska-Loranc

dr inż. Agata Jaździk-Osmólska

Andrzej Grzegorczyk

Przedstawiciele ośrodków naukowych:

prof. Piotr Olszewski – Politechnika Warszawska

prof. Stanisław Gaca – Politechnika Krakowska

dr hab. Kazimierz Jamroz prof. PG – Politechnika Gdańska

dr hab. Ilona Kwiecień, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny

prof. Wojciech Suchorzewski – Politechnika Warszawska

Sekretarz Kapituły – Ilona Kondrat

Zapoznaj się z poniższymi dokumentami: