Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

ZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu samochodowego, istniejącym od 1957 roku. Skupia ponad 4 000 przewoźników zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym.

Podstawowym celem Zrzeszenia jest udzielanie pomocy i przekazywanie informacji swoim członkom w sprawach dotyczących działalności przewozowej oraz reprezentowanie ich interesów na zewnątrz, wobec organów państwowych, organizacji krajowych i międzynarodowych.

Interweniuje i pomaga przewoźnikom i kierowcom, kiedy potrzebują szybkiej pomocy dla rozwiązania problemu, z jakim zetknęli się w drodze lub na granicy. Bierze udział w pracach legislacyjnych Sejmu i Senatu oraz Rządu RP w sprawach dotyczących funkcjonowania transportu w Polsce i za granicą. Współpracuje z zagranicznymi stowarzyszeniami przewoźników we wszystkich sprawach dotyczących transportu międzynarodowego.

ZMPD jest jedyną w Polsce organizacją, która należy do IRU (Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego) z siedzibą w Genewie.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce:

www.zmpd.com.pl