Tydzień BRD

Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to inicjatywa Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego co roku włącza swoich partnerów, a także instytucje zaprzyjaźnione, w obchody Tygodnia BRD.