Szkolne Kluby Bezpieczeństwa

Szkolne Kluby Bezpieczeństwa to działający od 2012 roku projekt przeznaczony dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w całej Polsce. Celem Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa jest aktywne działanie na rzecz ekologii i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród lokalnej społeczności – w szkole, jak i poza nią.

SKB to możliwość wykorzystania teoretycznej wiedzy z zakresu ekologii i wychowania komunikacyjnego w praktycznym działaniu. Członkowie klubu mogą np. organizować lokalne happeningi i akcje ulotkowe, prezentować na forum szkoły najważniejsze zagadnienia poświęcone bezpieczeństwu ruchu drogowego z pomocą policji lub straży miejskiej czy też samodzielnie przeprowadzić szkolne akcje.