Safe Drive Polska

Safe Drive Polska zajmuje się współpracą z firmami w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy i doskonalenia umiejętności związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Oferowane przez nas programy poparte są ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w tym zakresie. Przy ich prowadzeniu wykorzystujemy najnowsze metody szkoleniowe oraz techniki multimedialne służące podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji kierowców.

Aktualnie na rynku Unii Europejskiej corocznie z programu Safe Drive korzysta 4 000 pracowników przedsiębiorstw działających w różnorodnych branżach takich jak transport, farmacja czy też paliwa płynne.

Nasze metody:

Szkolenie to wieloetapowy program, obejmujący część teoretyczną, comiesięczne szkolenie przez Internet (e-learning) oraz szkolenie praktyczne (z zainstalowanym w samochodzie Klienta systemem mikrokamer służącym do oceny prowadzenia pojazdu podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych);

Nasz Program opiera się na przekonaniu, iż istotą bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest prawidłowy pobór i bezbłędna analiza informacji na podstawie których podejmowane są decyzje.

Stawianym przed trenerami Safe Drive Polska celem jest wyposażenie uczestników warsztatów w wiedzę, która pozwoli odpowiedzieć na pytanie: Jak jeździć by do wypadku nie doszło?

Na tym polega sens szkoleń prewencyjnych.

Kluczem do zmiany postaw jest uświadomienie kierowcom objętych programem Safe Drive, że bezpieczeństwo na drodze to nie nadzwyczajne umiejętności techniczne, ale koncentracja, skupienie, prawidłowe odczytywanie napływających sygnałów. To także świadomość samego siebie, swoich zalet i wad. Zastosowanie tego klucza w praktyce, to nic innego jak wypracowana prawidłowa decyzja pozwalająca na zminimalizowanie ryzyka;

Kierowcy uczestniczą w programie przez rok, co powoduje trwalszą zmianę ich postaw i zachowań;

Przez cały okres trwania kursu uczestnik i jego przełożony otrzymują raporty dotyczące postępów w szkoleniu;

Dla naszych klientów opracowujemy także analizy wypadków i proponujemy działania powypadkowe.

Jesteśmy mobilni. Szkolenia mogą być przeprowadzone w miejscu wskazanym przez Klienta.

Uważamy za bardzo istotne, aby nasz Klient nie musiał przemierzać kilometrów, by dotrzeć na szkolenie. Wypoczęty umysł znacznie łatwiej przyswaja wiedzę;

W szerokim wachlarzu propozycji współpracy Firma Save Drive Polska oferuje również firmom szkolenia:

  • Pierwszej Pomocy Przedmedycznej;
  • Ekojazdy;
  • Jazdy Precyzyjnej;
  • Senior Drivera;
  • Indywidualne programy uwzględniające konkretne potrzeby szkoleniowe;

Safe Drive to program bezpieczeństwa ruchu drogowego, który odpowiada wymogom Unii Europejskiej. Nasz program spełnia także wszystkie wymagania z punktu widzenia międzynarodowego systemu zapewnienia jakości (SQAS) oraz konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR). Jednym z promotorów programu Safe Drive jest stworzona przez Bank Światowy organizacja Global Road Safety Partnership.

Jesteśmy również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Motorowego.

www.safedrive.pl