Aktualności

Relacja z Konferencji dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób starszych

7.9.2021 15:27

2 września br. odbyła się organizowana przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego przy współpracy z DEKRA Polska, konferencja dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób starszych. Wydarzenie patronatem objęły: Sejmowa Komisja Infrastruktury i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.


W konferencji wzięli udział eksperci BRD. Konferencję rozpoczęła Dorota Olszewska – Prezeska Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, opowiadając o aktualnej sytuacji BRD w Polsce i na świecie. Podkreślając, jak ważna jest dyskusja i debata publiczna na ten temat. Kolejnym ekspertem był Konrad Romik Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, poruszając temat edukacji i prezentując działania KRBRD w ostatnich latach.
Raport DEKRA o bezpieczeństwie ruchu drogowego na 2021 r. „Mobilność osób starszych” zaprezentował Mariusz Mankiewicz, prezes zarządu Dekra Polska.

Mankiewicz, powołując się na raport podkreślił, że około 30 procent wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w UE w ostatnich latach stanowiły osoby powyżej 65 roku życia. W grupie wiekowej 65+, wśród pieszych i rowerzystów, seniorzy stanowili około połowy wszystkich śmiertelnych ofiar wypadków. Więcej informacji na ten temat można przeczytać w raporcie dostępnym do pobrania online na stronie www.dekra-roadsafety.com.

Temat osób starszych na polskich drogach poruszył Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, podkreślając wagę edukacji tej grupy społecznej i w swojej prezentacji pokazując, że jest to najszybciej rosnąca grupa kierowców, której mobilność cały czas wzrasta. Zaprezentowany został również projekt ITS-u – Kierowca 50+.

Prezentacja Marcina Ślęzaka dostępna tutaj.

Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji opowiedział o aktualnych statystykach dotyczących bezpieczeństwa drogowego oraz rozwiązaniach i prewencji, jaką stosują służby by wesprzeć i edukować kierowców.

Barbara Król, członek rady programowej PBD i Projekt Manager w CARA II opowiedziała m.in. o europejskich mechanizmach finansowania dedykowanych dla osób starszych – AAL, których celem jest stworzenie lepszej jakości życia dla osób starszych oraz wzmocnienie możliwości
technologicznych i innowacji w zakresie zdrowego starzenia się. Poruszyła również temat Medical Fitness to Drive – Dyrektywy UE w sprawie praw jazdy, biorącej pod lupę aktualne przepisy i zwracającej uwagę na wiek i stan zdrowia kierowców.

Prezentacja Barbary Król dostępna tutaj

Konferencję zakończyło wystąpienie prof. dr hab. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis – Kierowniczki Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Pracownia Geriatrii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. W jej prezentacji zostały poruszone psychologiczne i zdrowotne aspekty prowadzenia pojazdów przez osoby starsze i wpływ mobilności osób starszych na całokształt ich jakości życia.

Zobacz prezentację: tutaj

Wkrótce udostępnimy zarówno nagranie całej konferencji jak poszczególne prezentacje prelegentów.