Aktualności Wyróżnione

Znamy zwycięzców konkursu im. prof. Ryszarda Krystka na najlepsza pracę dyplomową i naukową na temat bezpieczeństwa drogowego

30.5.2023 13:09

29 maja podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2023 „Nowa dekada – Nowe działania – Nowe technologie” w Gdańsku, ogłoszono wyniki konkursu im. prof. Ryszarda Krystka. Laureatami zostali Jacek Bartusiak i Sylwia Pazdan.

Jacek Bartusiak zdobył pierwsze miejsce w Kategorii I – najlepsza praca dyplomowa (licencjacka, inżynierska, magisterska) za pracę magisterską zatytułowaną.: „Ocena prędkości pojazdów oraz jakości oznaczenia drogi na podstawie nagrań wideo. Analiza strefy robót drogowych w Polsce”, której promotorem był dr Tomasz E. Burghardt. Kapituła doceniła pracę za dogłębną analizę badanych zjawisk. Bardzo dobra ogólna wiedza dotycząca przedmiotowego problemu prezentowana w pracy została dopełniona własnymi badaniami, które wykraczają poza typowe zakresy prac dyplomowych.

Natomiast w Kategorii II – prace naukowe (doktoraty i publikacje naukowe) najlepiej ocenioną pracą była praca doktorska Sylwii Pazdan pt.  „Ocena wykorzystania danych GPS z systemów rowerów miejskich w analizach ruchu rowerowego i jego bezpieczeństwa”, której promotorem był dr hab. inż. Mariusz Kieć, profesor PK. Kapituła szczególnie doceniła pracę za wysoki poziom merytoryczny, interdyscyplinarność i nowatorskie metody analizy ruchu rowerowego. Zarówno tematyka przeprowadzonej analizy, jak i wskazania co do kierunków dalszych prac stanowią nowe elementy badawcze, jak i praktyczne w obszarze problemów ruchu rowerowego i ich rozwiązywania.

– Obie zwycięskie prace zostały przez Kapitułę wybrane jednomyślnie. Ocenialiśmy innowacyjność i wartość naukową pracy, możliwość szerokiego zastosowania wyników i wniosków do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wielodyscyplinarne podejście do tego zagadnienia – mówi prof. Marcin Ślęzak, przewodniczący Kapituły.

Organizowany przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego konkurs jest okazją do uhonorowanie postaci prof. Ryszarda Krystka – jednego z założyciela Partnerstwa oraz popularyzacja wyróżniających się osiągnięć naukowych i badawczych z zakresu bezpieczeństwa drogowego. 

– Cieszymy się, że możemy nagrodzić tych, którzy śladem prof. Ryszarda Krystka podejmują ten jakże ważny dla całego społeczeństwa temat – mówi Dorota Olszewska, Prezeska Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  

Prace oceniała Kapituła złożona z ekspertów i największych autorytetów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W jej skład weszli prof. Marcin Ślęzak (przewodniczący Kapituły), Urszula Krystek (Honorowa Przewodnicząca Kapituły), dr hab. inż., prof. PG Joanna Żukowska, Maria Dąbrowska-Loranc, dr inż. Agata Jaździk-Osmólska, Andrzej Grzegorczyk, prof. Piotr Olszewski – Politechnika Warszawska, prof. Stanisław Gaca – Politechnika Krakowska, dr hab. Kazimierz Jamroz prof. PG – Politechnika Gdańska i prof. Wojciech Suchorzewski – Politechnika Warszawska (RIP).

Sponsorem nagrody im. prof. Ryszarda Krystka jest firma Saferoad.

Ryszard Krystek (1941-2017) – polski inżynier, wizjoner, profesor nauk technicznych specjalizujący się w zagadnieniach związanych z inżynierią ruchu drogowego. Ceniony przez studentów i współpracowników wykładowca akademicki. Wiceminister infrastruktury w latach 2004–2005. Twórca i prezes Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej oraz zastępca dyrektora ds. naukowych ITS w latach 2011-2016. Współzałożyciel Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.