Aktualności

Wyniki majowego konkursu dla Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa

23.5.2017 11:40

W rozpropagowanie idei Tygodnia, jak w każdej edycji wydarzenia, zaangażowało się Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Już w kwietniu ogłosiło pierwszy konkurs dla Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa. Polegał on na wymyśleniu
i przesłaniu do organizatorów scenariusza akcji lokalnych, które mogłyby nagłośnić przesłanie tegorocznej inicjatywy. Kolejny konkurs, ogłoszony w maju, skierowany był do tych Klubów, które zdecydowały się zorganizować obchody
IV Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na swoim terenie i przesłać z tego wydarzenia krótka fotorelację.

Decyzją jury oba konkursy wygrał Szkolny Klub Bezpieczeństwa „Tęcza” działający przy Szkole Podstawowej
nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lesznie pod opieką Pani Anny Patelki.

Serdecznie gratulujemy i załączamy zwycięski scenariusz, a także fotorelację.