Aktualności

Konkurs na najbardziej aktywny Szkolny Klub Bezpieczeństwa w roku 2016/2017

23.5.2017 9:14

W konkursie mogą wziąć udział Kluby zarejestrowane na platformie http://www.pbd.org.pl/szkolne-kluby-bezpieczenstwa , które w roku szkolnym 2016/2017 czynnie działały na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa drogowego w lokalnej społeczności.

Warunkiem przystapienia do konkursu jest wypełnienie formularza sprawozdania, który można pobrać ze strony http://www.pbd.org.pl/pliki-do-pobrania, zakładka Pliki do pobrania. Wypełnione sprawozdanie może liczyć maksymalnie 4500 znaków i można do niego dołączyć dokumentację fotograficzną – maksymalnie 4 zdjęcia w formacie jpg, o łącznym maksymalnym rozmiarze 5 MB. Termin nadsyłania formularzy mija 30 maja.

Jury konkursu (przedstawiciele Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego i firmy Renault Polska) oceni nadesłane prace i biorąc pod uwagę takie kryteria jak: ilość działań, sposób ich realizacji, i kreatywność, wyłoni laureata. Zwycięzcy otrzymają mobilne miasteczko ruchu drogowego – dla szkoły, tablet – dla nauczyciela i plecaki z elementami odblaskowymi – dla każdego członka klubu. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.