Aktualności

Powołano nowy Zarząd i Radę Programową Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego

29.5.2017 12:10

Prezes – Bartłomiej Morzycki

Wiceprezes – Elwira Kobylińska

Wiceprezesa – Andrzej Grzegorczyk

Członka Zarządu – Maciej Wroński

Członka Zarządu – Piotr Sarnecki

http://www.pbd.org.pl/zarzad

 

Do Komisji Rewizyjnej powołano: Barbarę Król, Piotra Glena i Jacka Wojciechowicza.

 

Podczas spotkania powołano również nowy skład Rady Programowej, do której zaproszono:

– Agatę Szczech

– Marię Dąbrowską-Loranc

– Agatę Jaździk-Osmólską

– Joannę Żukowską

– Jacka Wojciechowicza

– Zbigniewa Rapciaka

– Radosława Czapskiego

– Marcina Ślęzaka

– Leszka Wieciecha