Aktualności

Nominowani do nagrody Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2014

28.11.2014 17:48

Kapituła Nagrody „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2014” w skład której weszli: Agata Foks (Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), Marcin Ślęzak (Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego), Jerzy Zaborowski (Dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża), Romuald Chałas (Prezes Automobilklubu Polskiego), Mariusz Mankiewicz (wiceprezes zarządu DEKRA Polska), Danuta Gut (Dyrektor Biura Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu), Bartłomiej Morzycki (Prezes PBD – przewodniczący Kapituły), Piotr Sikorski (członek zarządu PBD), Andrzej Grzegorczyk (wiceprezes PBD), Jacek Wojciechowicz (członek zarządu PBD), Maciej Wroński (członek zarządu PBD) wyróżniła i nagrodziła następujące instytucje, organizacje i osoby:

 

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA ROKU

W kategorii Organizacja Pozarządowa Roku nagrodę otrzymała Diecezja Zamojsko-Lubaczowska za szczególne zaangażowanie księży w propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży. Za popularyzowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez cykl audycji w Radiu Katolickim Zamość i systematyczne szkolenie osób kierujących ruchem drogowym dla zabezpieczenia pielgrzymek.

Kuria Diecezjalna Zamojsko-Lubaczowska pomaga prowadzić konkursy o tematyce bezpieczeństwa drogowego dla młodzieży szkół podstawowych. Między innymi dzieci z terenu Diecezji brały udział w siedmiu edycjach konkursu plastycznego, który jest organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  w Zamościu pod hasłem „Bezpieczni na drodze”. W 2014 roku Kuria zorganizowała stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego w Zespole Szkół Katolickich im. św. Ojca Pio w Zamościu. Biskupi Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej uczestniczą w konferencjach bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubelskiego.

 

Fundacja TRANS.ORG za rozpoczęcie wdrażania inicjatywy DocStop w Polsce – europejskiej sieci szpitali i placówek medycznych, w których kierowcy zawodowi otrzymują błyskawiczną pomoc medyczną w razie złego samopoczucia. Za rozpoczęcie kampanii na rzecz budowy zewnętrznych siłowni treningowych dla kierowców aut ciężarowych w miejscach postoju, jak i za cyklicznie prowadzone szkolenia dla kierowców zawodowych.

 

Kapituła Nagrody nominowała również Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskieza wieloletnie działania edukacyjne na rzecz uzmysłowienia kierowcom zagrożeń, jakie wynikają z prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. A także za szczególne zaangażowanie w działania legislacyjne i współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi przy projektach związanych z poprawą bezpieczeństwa drogowego w Polsce.

 

FIRMA ROKU

Nagrodę w kategorii Firma Roku otrzymała firma Carefleet S.A. za ogólnopolską kampanię społeczną Carefleet Odblaskowi.pl. Celem kampanii jest propagowanie noszenia elementów odblaskowych, które poprawiają widoczność pieszego i rowerzysty. Osią kampanii są wydarzenia w centrach handlowych prowadzone w całej Polsce, podczas których rozdawane są bezpłatne opaski odblaskowe, a przeszkoleni animatorzy prowadzą z najmłodszymi zajęcia w formie gier i zabaw edukacyjnych.

 

Do nagrody w kategorii Firma Roku nominowana była również firma  Statoil Fuel & Retail Sp. z o.o.  za wspieranie akcji społecznej „Ciśnienie pod kontrolą”, której głównym celem jest wzrost świadomości polskich kierowców dotyczący wpływu ciśnienia w oponach na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ta cykliczna akcja społeczna realizowana jest od wielu lat przez koncern Micheline przy współpracy z firmą Statoil.

 

Kolejną nominowaną firmą, była ŠKODA Polska. Za stworzenie pierwszego w Polsce Interaktywnego Centrum Bezpieczeństwa ŠKODA Auto Lab. Ten innowacyjny projekt daje możliwość pokazania w praktyce najważniejszych elementów związanych z bezpieczną jazdą. Odwiedzający Interaktywne Centrum Bezpieczeństwa mają okazję zdobyć wiedzę z dziedziny ekologii, technologii, innowacji i bezpieczeństwa. Wszystkie te informacje przekazywane są w przyjazny i przystępny sposób.

 

MEDIA ROKU

Laureatem nagrody Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2014 w kategorii Media Roku została Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie. Za wieloletnią realizację programów telewizyjnych: „Jedź bezpiecznie” i „Jak uniknąć mandatu” we współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krakowie. Oba programy zdobywają wysokie oceny widzów i krytyków w całej Polsce. Ich celem jest promocja bezpiecznych zachowań na drodze wśród całego społeczeństwa, począwszy od najmłodszych dzieci, poprzez młodzież i dorosłych użytkowników dróg.

Program „Jedź bezpiecznie” realizowany jest od 13 lat.Pod jego wpływem powstał Klub o tej samej nazwie. Skupia on kierowców, których zachowania na drodze określa specjalny kodeks klubowy. Akces do Klubu zgłaszają osoby z całej Polski. Dodatkowo działa prężne forum internetowe, na którym widzowie dzielą się swoimi opiniami z autorami programu. Program „Jak uniknąć mandatu” realizowany jest od czterech lat. Jednym z współautorów wspomnianych wcześniej programów jest Pan Marek Dworak Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie i Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Do nagrody w kategorii Media Roku nominowana była również Gazeta Wyborcza za cykl artykułów „Jazda Polska”, które stały się swojego rodzaju debatą o bezpieczeństwie na polskich drogach. W cyklu „Jazda Polska” ukazywały się kolejne artykuły na temat wypadków drogowych, kultury jazdy i jakości dróg.

Nominację otrzymało również Radio TOK FM za konsekwentne i stałe podejmowanie na antenie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

 

Instytucją Publiczną Roku została Szkoła Podstawowa im. księdza Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Mikłusachza szczególne aktywne propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród młodzieży szkolnej. Za ponadprzeciętne wyniki i sukcesy, jakie uczniowie tej szkoły odnoszą w konkursach i programach, których tematyka dotyczy bezpieczeństwa drogowego. Za przeprowadzenie razem z uczniami szeregu akcji edukacyjnych, które doprowadziły do sfinansowania inwestycji i działań władz lokalnych poprawiających bezpieczeństwo drogowe w najbliższym otoczeniu.

Szkoła Podstawowa w Mikłusach zajmuje się promowaniem bezpieczeństwa drogowego wśród swoich uczniów od 2008 roku. W tym czasie zostały w niej zrealizowane następujące programy edukacyjne: „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”, Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Baw się i bądź bezpieczny”, „Klub Pancernika Gustawa”, „Ratujemy i uczymy ratować”. W szkole działa Szkolny Klub Bezpieczeństwa „Świetlik” prowadzony przez panią Agatę Izdebską-Sierpień, który liczy 30 członków. Nie sposób wymienić wszystkich sukcesów szkoły w konkursach o tematyce bezpieczeństwa drogowego, ale warto wspomnieć o tym, że w 2013 roku Szkoła reprezentowała Polskę w finale międzynarodowym konkursu „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”. Konkurs organizowała firma Renault, a finał odbył się w Paryżu. Dzięki działaniom uczniów władze gminy m.in. wybudowały chodnik, powstała kładka dla pieszych w Zaolsztyniu, postawiono znaki drogowe, a w miejscowości Zembry powstanie oznakowane przejście dla pieszych.

Wśród instytucji publicznych, w roku 2014 Kapituła Nagrody wyróżniła również Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowychza zainicjowanie kampanii „Powstrzymaj pijanego kierowcę”, poświęconej tematyce reagowania na jazdę pod wpływem alkoholu. Pierwszy raz w kampanii skupiono się na problemie przyzwolenia społecznego na jazdę po alkoholu. Kampania uczy, jak możemy zareagować, aby powstrzymać pijaną osobę przed prowadzeniem samochodu i uniknąć tragedii na drodze.

Nominację do nagrody otrzymała również I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Za zainicjowanie i przeprowadzenie badania RACER (Risk of Adverse Cardiovascular Events among professional drivers in Poland – development of specific cardiovascular preventive program). To zakrojony na ogólnopolską skalę program, którego celem jest ocena ryzyka sercowo-naczyniowego polskich kierowców zawodowych oraz opracowanie programu prewencji kardiologicznej adresowanego do tej grupy zawodowej. A co za tym idzie, do zmniejszenia umieralności z powodu chorób układu krążenia wśród kierowców zawodowych.

 

Laureatkami nagrody Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w kategorii Osoba roku zostały Karolina Chemicz i Lidia Gajdas, zwane„odblaskowymi radnymi” z Tych. Nagroda została przyznana za ogromne osobiste zaangażowanie w poprawianie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Za wszechstronne i konsekwentne promowanie odblasków, jako elementów niezbędnych do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, czego wyrazem jest m.in. akcja „A WIDZISZ Bądź widoczny Bądź bezpieczny”. Za nieszablonowe, poruszające wyobraźnię działania profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa drogowego takie jak akcja „Ostatnie pożegnanie pirata drogowego”.

W roku 2013 Pani Karolina Chemicz i Lidia Gajdas założyły Fundację Polskie Centrum Bezpieczeństwa Drogowego. Panie znane są z tego, że same projektują odblaski w przyjaznych formach: eleganckich zawieszek odblaskowych na damskie torebki, zabawnych zawieszek odblaskowych na plecaki, naklejek na rowery. Do akcji promującej odblaski A WIDZISZ!  „Bądź widoczny – Badź bezpieczny” Panie zaangażowały znanych artystów z polskiej sceny muzycznej oraz aktorów. Działania „Odblaskowych radnych” nie ograniczają się tylko do Tych, ale obejmują cały Śląsk i są bardzo pozytywnie odbierane przez mieszkańców tego regionu.

Nominowany w tej kategorii został również Pan Łukasz Żuk – Młodszy chorąży, żołnierz 1 brzeskiego pułku saperów nominowany do nagrody za aktywne działania w środowisku lokalnym, których celem jest podnoszenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa drogowego. Pan Łukasz prowadzi zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków. Angażuje się w popularyzowanie kampanii „Zatrzymaj się i Żyj”. Od początku uczestniczy przy organizacji Rajdu Przedszkolaka, który w tym roku miał już swoją siódmą edycję. Łukasz Żuk popularyzuje również wiedzę z zakresu bezpieczeństwa drogowego wśród osób dorosłych organizując szkolenia dla żołnierzy z 1 pułku saperów i mieszkańców miasta Brzeg.

Kapituła Nagrody postanowiła również nominować Panią Joannę Radecką –  Dyrektor Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach. Za wieloletnie i konsekwentne zaangażowanie w propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród przedszkolaków. Pani Joanna Radecka od 10 lat organizuje „Olimpiadę Bezpiecznego Przedszkolaka”, która z małej imprezy sportowej przerodziła się w imprezę-widowisko na 400 osób. W wydarzenie to są zaangażowani przedstawiciele wszystkich służb mundurowych z regionu, przedstawiciele władzy lokalnej, przedszkolaki ze wszystkich przedszkoli z gminy Głubczyce, jak również czeskie przedszkole z Krnova.