Aktualności

Bezpieczeństwo drogowe w Europie – najnowsze statystyki Komisji Europejskiej

1.4.2016 11:30

Według zaprezentowanych danych w 2015 r. 26 tys. osób straciło życie na drogach UE, czyli o 5,5 tys. mniej niż w roku 2010. Nie odnotowano jednak poprawy na poziomie UE w stosunku do 2014 r. Komisja szacuje ponadto, że na unijnych drogach 135 tys. osób odniosło poważne obrażenia. Koszty społeczne (rehabilitacja, opieka zdrowotna, szkody materialne itp.) rannych i ofiar śmiertelnych na drogach szacuje się na co najmniej 100 mld euro.

Średni współczynnik śmiertelności w wypadkach drogowych w UE w 2015 r. wyniósł 51,5 na 1 mln mieszkańców i nie zmienił się przez ostatnie dwa lata. Do tego spowolnienia przyczyniło się kilka czynników, m.in. większa liczba wypadków z udziałem niechronionych i zmotoryzowanych użytkowników dróg w miastach. Dużą część spośród 135 tys. osób, które w wypadkach drogowych odniosły obrażenia, stanowili piesi i rowerzyści.

Dyrektor Generalny ETSC Antonio Avenoso, podkreśla, że nie ma już czasu na czekanie i należy podjąć zdecydowane działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarówno na poziomie  Komisji Europejskiej, jak i państw członkowskich.  

Pomimo utrzymania w 2015 roku przez Polskę trendu spadkowego w zakresie liczby wypadków i ofiar śmiertelnych, to nadal liczba ofiar śmiertelnych należy do jednej z najwyższych w Europie i daleko odbiega od średniego poziomu w UE.

Aby osiągnąć strategiczny cel UE, jakim jest obniżenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w okresie od 2010 do 2020 r., konieczne jest podjęcie dodatkowych działań. Przełom technologiczny, jaki dokonał się w ostatnim dziesięcioleciu, znacznie poprawił bezpieczeństwo pojazdów. Aby utorować drogę do automatyzacji i lepszego zarządzania ruchem, KE zamierza w drugiej połowie 2016 r. opracować centralny plan wdrażania współpracujących inteligentnych systemów transportowych (ITS), umożliwiających dwukierunkową komunikację między pojazdami oraz między pojazdami a infrastrukturą drogową. Systemy takie pozwolą pojazdom wzajemnie się ostrzegać bezpośrednio (np. w przypadku nagłego hamowania) lub za pośrednictwem infrastruktury (np. planowane roboty drogowe).

 

Źródło:

Komisja Europejska

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-863_pl.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-864_en.htm

ETSC

http://etsc.eu/urgent-action-needed-on-road-safety-as-new-figures-show-increase-in-deaths/