Aktualności

Europejski barometr odpowiedzialnej jazdy 2016. Jak Polacy zachowują się za kierownicą?

23.3.2016 14:45

Polska jako jedyny kraj nie poddaje się pesymizmowi w odniesieniu do śmiertelności na drogach
51% Polaków uważa, że liczba osób zabitych na drogach może się jeszcze znacząco zmniejszyć w ciągu najbliższych lat, w porównaniu z 49% Europejczyków. Jest to jedyny kraj, w którym wzrósł optymizm co do tego tematu (+4 punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2015).
Szczególnie silny pesymizm, jeśli chodzi o zmiany w poziomie śmiertelności na drogach, zauważyć można na Słowacji, w Grecji i w Niemczech. W krajach tych odpowiednio 32%, 33% i 36% ankietowanych sądzi, że liczba osób zabitych na drogach może jeszcze znacząco spaść.

Polscy kierowcy są szczególnie krytyczni wobec swoich rodaków
Na pytanie o to, jakimi są kierowcami, Polacy odpowiadają, że dobrymi, jednak są oni skromniejsi od ogółu Europejczyków, jeśli chodzi o ocenę własnej jazdy: przyznają sobie ocenę 7,3/10 w porównaniu z europejską średnią na poziomie 7,7/10. Opisując swój sposób kierowania pojazdem, niemalże wszyscy Polacy (98%) bez wahania przypisują sobie przynajmniej jedną pozytywną cechę, postrzegając siebie przede wszystkim jako „uważnych” (65%) i „spokojnych” (65%). Ponad jedna trzecia (37% w porównaniu z 27% na szczeblu europejskim) opisuje się również jako „uprzejmych”. Kiedy jednak prosi się ich o opisanie zachowania innych kierowców, okazują się oni znacznie mniej pobłażliwi: postrzegają swoich rodaków jako szczególnie „nieodpowiedzialnych” (60% w porównaniu ze średnim poziomem 47% w Europie) oraz „agresywnych” (34%).
Europejczycy jednomyślnie twierdzą, że wzorowymi kierowcami są Szwedzi (37%), zaś najmniej odpowiedzialnymi Włosi (28%). Na Polaków narzekają przede wszystkim sami Polacy: 44% Polaków uznaje, że ojczyzną najbardziej nieodpowiedzialnych kierowców jest właśnie Polska, daleko przed Włochami czy Grecją.

Niebezpieczne zachowania rozpowszechnione w Polsce, tak jak i w pozostałej części Europy
• 91% polskich kierowców przyznaje, że zdarza im się przekroczyć o kilka km/godz. maksymalną dozwoloną prędkość (-3 punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2015). W Europie jest to 90%.
• 56% nie przestrzega bezpiecznego odstępu między pojazdami (-4 punkty procentowe), w porównaniu z 63% w Europie.
• 50% zapomina zwolnić w pobliżu robót drogowych, zaś w Europie jest to 53%.
• 45% zapomina włączyć kierunkowskaz przed wyprzedzaniem lub skrętem (+1 punkt procentowy), zaś w Europie jest to 55%.
• 45% jeździ środkowym pasem autostrady, kiedy prawy pas jest wolny (+1 punkt procentowy), podczas gdy w Europie odsetek ten wynosi 55%.
• 30% zapomina zapiąć pasy (-3 punkty procentowe), w stosunku do 22% w Europie.
• 12% przyznaje się, że zdarza się im czytać dokument w czasie jazdy (-1 punkt procentowy), w porównaniu z 9% w Europie.

Niekulturalne zachowanie za kółkiem jest w Polsce nieco mniej częste niż w pozostałej części Europy
• 46% Polaków oświadcza, że zdarza im się nadmiernie trąbić (-4 punkty procentowe od 2015 r.), w porównaniu z poziomem 47% w Europie.
• 36% przyznaje, że zdarza im się wyzywać innych kierowców (-2 punkty procentowe), zaś w Europie odsetek ten wynosi 54%.
• 26% wysiada z pojazdu, aby rozmówić się z innym kierowcą (+1 punkt procentowy), w porównaniu z 16% w Europie.
• 25% wyprzedza prawą stroną na autostradzie (-1 punkt procentowy), w porównaniu z 30% w Europie.
• 23% celowo jedzie w bardzo bliskiej odległości za samochodami kierowców, którzy ich denerwują, w porównaniu z 30% w Europie.

Nieuwaga i senność za kierownicą: nadal obserwuje się niebezpieczne zachowania

Nieuwaga za kierownicą: korzystanie z telefonu komórkowego w czasie jazdy jest bardzo rozpowszechnione w Polsce, mimo pewnej świadomości niebezpieczeństwa wynikającego z takiego zachowania. 48% polskich kierowców (-11 punktów procentowych w porównaniu z 2015 r.) twierdzi, że rozmawia przez telefon bez użycia zestawu głośnomówiącego, podczas gdy odsetek ten wynosi 32% w Europie, a 30% spośród nich (-3 punkty procentowe) przyznaje się do wysyłania lub czytania SMS-ów lub maili za kółkiem (w porównaniu z 25% w Europie). Ponadto prawie połowa respondentów (46%) przyznaje się do ustawiania parametrów GPS-a w czasie jazdy (w porównaniu z 37% w Europie).

Senność za kierownicą: 53% Polaków twierdzi, że możliwe jest kierowanie pojazdem, kiedy jest się zmęczonym (średnia europejska to 29%). Większość respondentów jest również niesłusznie przekonana, że można walczyć z zasypianiem za kółkiem poprzez rozmowę z pasażerem (84%), słuchanie radia (65%) lub jazdę przy otwartym oknie (61%). Ponadto 22% polskich kierowców przyznaje, że miało już wrażenie, że zasnęło na kilka sekund za kierownicą, a 13% twierdzi, że miało już stłuczkę lub wypadek, ze względu na nadmierne zmęczenie.

W czasie długiej jazdy Polacy zatrzymują się, jak twierdzą, średnio po 3 godz. 54 minutach kierowania pojazdem. To dużo więcej niż zalecane 2 godziny maksymalnej jazdy bez postoju i rekord w Europie. Ponadto, choć 88% Polaków słusznie twierdzi, że drzemka jest skutecznym sposobem na walkę z sennością, jedynie 57% robi w tym celu przerwę w czasie długiej jazdy. Większość twierdzi jednak, że w czasie podróży następuje zmiana kierowcy (73% w porównaniu z 70% w Europie). Można również zauważyć, że dobre nawyki są częstsze niż w roku 2015, odnotowano bowiem wzrost o 3 punkty procentowe w odniesieniu do drzemki i 2 punkty procentowe w odniesieniu do zmiany kierowcy.

Metodologia: w celu przeprowadzenia tego badania przedstawiającego panoramę zachowania Europejczyków za kierownicą instytut Ipsos przebadał przez Internet od 1 lutego do 7 marca 2015 r. ponad 13 600 respondentów, wśród których znalazło się 3613 Francuzów, 1002 Niemców, 1001 Belgów, 1001 Hiszpanów, 1002 Brytyjczyków, 1003 Włochów, 1001 Szwedów, 1001 Polaków, 1001 Holendrów, 1005 Słowaków oraz 1004 Greków. Reprezentatywność każdej próby narodowej zapewniona została poprzez zastosowanie metody kwotowej.

Informacje o Fundacji VINCI Autoroutes na rzecz odpowiedzialnej jazdy
Fundacja VINCI Autoroutes na rzecz odpowiedzialnej jazdy powstała w lutym 2011 roku. Stanowi ona zarówno laboratorium, obserwatorium, jak i narzędzie informacji w zakresie walki z brakiem bezpieczeństwa na drogach. Pragnie się ona przyczynić do zmiany zachowań na drodze i pomóc kierowcom w odgrywaniu aktywnej roli w zapewnieniu ich własnego bezpieczeństwa. Jej działalność obejmuje między innymi: kampanie informacyjne w celu zwiększenia świadomości ryzyka na drogach, finansowanie innowacyjnych badań naukowych w niektórych obszarach niebezpiecznych zachowań, które nie zostały jeszcze dobrze zbadane lub nie są powszechnie znane użytkownikom dróg, a także finansowanie inicjatyw stowarzyszeń i obywateli na rzecz odpowiedzialnej jazdy.
http://fondation.vinci-autoroutes.com i http://roulons-autrement.com

Kontakty z prasą:
Estelle Ferron, tel. 06 34 99 33 61, estelle.ferron@vinci-autoroutes.com
Ludovica Giobbe, tel. 01 53 92 80 19, ludovica.giobbe@vae-solis.com