Działania partnerów

Warszawscy licealiści nie stracą głowy na drodze

13.3.2019 15:47

11 marca br. ruszyły zapisy do programu prewencyjnego dla młodzieży „Nie tracę głowy na drodze”. Zgłaszać się mogą warszawskie szkoły ponadgimnazjalne, którym zależy na bezpieczeństwie uczniów w ruchu drogowym. Programem w tym roku objętych zostanie 20 klas.

Finansowany ze środków PZU „Pomoc to moc”, a realizowany przez warszawską Fundację ZenDriving, projekt edukacyjno-prewencyjny „Nie tracę głowy na drodze” ma na celu zmniejszenie liczby wypadków z udziałem młodych kierowców oraz pieszych, spowodowanych rozproszeniem uwagi lub odruchowym, bezrefleksyjnym korzystaniem z urządzeń mobilnych.

W ramach projektu powstanie 6-tygodniowy trening online oparty na treningu uważności, na który składać się będą codzienne krótkie i angażujące ćwiczenia. Trening będzie jednocześnie przedmiotem psychologicznego badania, nadzorowanego przez doktorantkę SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.

Ewaluacja naszego programu pokaże, w jakim stopniu nowoczesna nauka przekłada się na codzienne funkcjonowanie człowieka oraz zmianę jego postaw, intencji i nawyków – mówi Magdalena Mazurkiewicz, koordynatorka merytoryczna projektu „Nie tracę głowy na drodze”. – Naszym celem jest zwiększenie samoświadomości, samokontroli i odporności psychicznej młodych ludzi.

Badania nad praktyką uważności wykazują, że już po 6 tygodniach zauważalne są w mózgu pierwsze pozytywne zmiany – zwiększa się liczba połączeń nerwowych i znacząco wzrasta poziom uważności. Natomiast wyższy stopień uważności oznacza większą kontrolę nad impulsami, m.in. nad ryzykownym korzystaniem z telefonów komórkowych.

Nasz program, choć skupiony na bezpieczeństwie ruchu drogowego, przyniesie młodzieży dużo więcej korzyści. Liczne badania potwierdzają zbawienny wpływ treningu uważności na koncentrację, naukę oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami – dodaje Katarzyna Kozak-Piskorska, prezeska Fundacji ZenDriving.

Program wystartuje we wrześniu 2019 roku, realizatorzy zapowiadają również kampanię edukacyjną w mediach społecznościowych, która zachęcać będzie młodych ludzi do odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych w ruchu drogowym. Szkoły mogą zgłaszać swój udział za pomocą formularza na stronie www.nietraceglowy.pl.