Działania partnerów

Polski Czerwony Krzyż współpraca z Krajowa Rada bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

18.9.2011 12:28

Przygotowaliśmy grupę 50 wolontariuszy –  instruktorów i edukatorów  z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przeszkoleni wolontariusze mają za zadanie włączać elementy bezpieczeństwa drogowego w szkolenia kolejnych wolontariuszy oraz organizować zajęcia z bezpieczeństwa ruchu drogowego w szkołach oraz podczas festynów i imprez plenerowych organizowanych w miejscowościach, z których pochodzą.

Organizację wydarzenia jako Partner merytoryczny szkolenia wsparło Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Drogowego.  Polski Czerwony Krzyż w ramach realizowanego przedsięwzięcia, zorganizował ogólnopolskie szkolenie dla wolontariuszy ( Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK) i przygotował multiplikatorów edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas szkolenia uczestnicy przygotowywali się do organizacji festynu, który organizowany był w Sulejowie. Wolontariusze zorganizowali stanowisko PCK znajdował się tam punkt informacyjny gdzie młodzież przekazywała wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także informowała o działaniach i kampaniach Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ponadto wolontariusze podzielni byli w dwu osobowe zespoły, które rozmawiałyi promowały Brd, pierwszą pomoc oraz działania Polskiego Czerwonego Krzyża wśród przybyłych uczestników Festynu. Podczas wydarzenia zorganizowane zostało także miasteczko ruchu drogowego, które zostało od początku do końca przygotowane przez wolontariuszy. Na festynie zorganizowano punkt z alkogoglami, gdzie dorośli  mogli sprawdzić swoje zachowania w symulowanej sytuacji spożycia alkoholu. Wolontariusze zorganizowali wiele atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, podczas którychw ciekawy i przystępny sposób uczyli i informowali o bezpieczeństwie ruchu drogowego. 

 Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzi działania promujące bezpieczeństwo na drogach wśród wszystkich użytkowników dróg. Dzięki zintegrowanym działaniom ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, prowadzonym przez organizacje rządowe i pozarządowe, zwiększa się zasięg, a tym samym skala dotarcia do grupy docelowej. Ponadto, w ten sposób realizowane są zadania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym, polegające na m.in. inicjowaniu działalności edukacyjno-informacyjnej oraz współpracy z organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi. Głównym założeniem promocji bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwanego dalej „brd”, jest:

1)      spadek liczby wypadków drogowych oraz liczby ofiar śmiertelnych i rannych w ich wyniku,

2)      wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze,

3)      niższe społeczne koszty zdarzeń drogowych,

4)      aktywizacja samorządów, a także duszpasterzy, co w efekcie prowadzi do skanalizowania wysiłków na konkretne działania redukujące zagrożenia w ruchu drogowym,

5)      rozwój współpracy między organami administracji rządowej z samorządami i organizacjami pozarządowymi.