Aktualności

Polsko-Szwedzkie Seminarium o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

21.5.2010 10:16

Inicjatywa „wizja zero” oparta jest na współpracy Szwedzkiej Administracji Dtogowej (Swedish Transport Administration) i Biura Radcy Handlowego Ambasady Szwecji. Głównym celem jest wsparcie szwedzkich państwowych i prywatnych partnerów biznesowych w ramach bezpieczeństwa drogowego oraz stworzenie międzynarodowego forum pod nazwą Akademia Wizji Zero w celu nawiązania współpracy oraz wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy krajami.

 

W seminarium wzięli udział:

Dag Hartelius – Ambasador Szwecji w Polsce,

Leif Zetterberg – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości, Energii i Komunikacji Szwecji,

Radosław Stępień – Posekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,

Gunnar Malm – Dyrektor Generalny Szwedzkiej Administracji Drogowej,

Andrzej Maciejewski – Zastępca Dyrektora Generalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

Lennart Andersson – Dyrektor Oddziału Południe Szwedzkiej Administracji Drogowej,

Marek Rola – Dyrektor Departamentu Studiów GDDKiA,

Magnus Bengtsson – Menadżer Projektu, Szwedzka Administracja Drogowa,

Benny Örnefors – Prezes Szwedzkiego Przedsiębiorstwa Kontroli Technicznej Pojazdów,

Paweł Paluch – dyrektor ds. Marketingu, Scania Polska,

Ziemowit Cyndrowski – Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej GDDKiA,

Anders Lie – Ekspert ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, SAD

 

Na seminarium, wiceminister Radosław Stępień, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przedstawił działania podejmowane przez resort infrastruktury, które przełożyły się na znaczący spadek liczby zabitych i rannych na polskich drogach. Według danych Komendy Policji w 2009 r., w stosunku do roku 2008, liczba ofiar śmiertelnych spadła o 865, liczba rannych zmniejszyła się o 6 069, zmniejszyła się też liczba wypadków – nastąpił spadek o 4 869 wypadków.

Leif Zetterberg przedstawił szwedzkie podejście do kwestii związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Punktem wyjścia jest dewiza „nie akceptujemy żadnych strat w ludziach w ruchu drogowym” (ang. „no loss of life in traffic is acceptable”). Szwecja ma jeden z najniższych współczynników śmiertelności w ruchu drogowym a bezpieczeństwo nie wpływa negatywnie na wzmożoną mobilność.

 

Więcej informacji nt inicjatywy „Wizja Zero” na stronie: www.visionzeroinitiative.se